Spring naar content

Opbrengst programma Kracht van Sport

Op 14 april 2016 is het programma Kracht van Sport afgesloten met een bijeenkomst waarin de opbrengsten en bevindingen zijn gedeeld met programmadeelnemers en andere bezoekers. Het Oranje Fonds is dit programma gestart in samenwerking met Kenniscentrum Sport en NOC*NSF. In 2014 en 2015 hebben achttien coalities van organisaties uit sport, zorg en welzijn een sociaal sportinitiatief ontwikkeld en uitgevoerd.

Kracht van Sport

Binnen het programma kregen de coalities niet alleen financiële steun, maar ook inhoudelijke ondersteuning. De aftrap werd gedaan in januari 2014 tijdens een Startweekend met inhoudelijke thema’s en aandacht voor teambuilding. Vervolgens kregen alle coalities procesbegeleiding bij het vormen van een coalitie en werden er gedurende het tweejarige programma uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast mochten alle coalities gebruikmaken van een ondersteuningsaanbod van trainingen en workshops. Tot slot was er nog de mogelijkheid om bij specifieke vragen of problemen advies-op-maat in te winnen van experts, adviseurs of procesbegeleiders. 24 coalities namen deel aan het Startweekend; achttien coalities hebben het volledige programma doorlopen en zijn serieus bezig gegaan met de verduurzaming van hun initiatief.

Opbrengsten

Het Oranje Fonds, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF hebben de coalities en hun initiatieven twee jaar lang gevolgd. Kenniscentrum Sport heeft tevens praktijkgericht onderzoek gedaan naar de samenwerking in tien coalities, waarin onder andere de sport en het sociaal domein vertegenwoordigd zijn, en naar de inzet van vrijwilligers in sociale sportinitiatieven. Het rapport is op te vragen via Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport.
De opgedane kennis en ervaringen over relevante thema’s zijn beschreven in zeven factsheets voor startende coalities of initiatiefnemers van sociale sportinitiatieven:

  • Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein.
  • Vrijwilligers in sociale sportinitiatieven.
  • Maatjes inzetten bij sociale sportinitiatieven.
  • Draagvlak creëren voor sociale sportinitiatieven binnen de vereniging.
  • Zichtbaar maken van opbrengsten.
  • Financiering en borging van een sociaal sportinitiatief.
  • Geld aanvragen voor een sociaal sportinitiatief – Oranje Fonds-criteria.
Meisje juicht van blijdschap
(Foto: Marloes Aalbers)

Hoe verder?

Er komt geen nieuwe editie van Kracht van Sport, maar het Oranje Fonds zal goede, startende sociale sportinitiatieven wel financieel blijven steunen. De voorwaarden en criteria hiervoor zijn te vinden in de laatstgenoemde factsheet en op de website van het Oranje Fonds. De kennis die is opgedaan in het programma is natuurlijk ook bruikbaar voor aanvragers van een Sportimpuls-subsidie of andere sociale sportinitiatieven. Kenniscentrum Sport heeft een brochure gepubliceerd met de elementen van een sterk sociaal sportinitiatief en vijf praktijkvoorbeelden die beschreven zijn met dubbelportretten vanuit sport en sociaal domein. Het inzetten van sport als middel en de samenwerking tussen sport en het sociale domein blijft voor Kenniscentrum Sport een thema waarover vragen gesteld kunnen worden en waarover publicaties zullen verschijnen. Het Oranje Fonds gebruikt het thema ‘sport als middel’ ook in regionale kenniscafés. NOC*NSF stimuleert sportverenigingen om een maatschappelijke rol op te pakken via onder andere Open Club-sessies.