Spring naar content

Partners in de strijd tegen overgewicht

Allerlei organisaties, zowel landelijk als lokaal, strijden tegen overgewicht. Dit betekent dat je gebruik kunt maken van heel veel kennis als je ermee aan de slag gaat. Het betekent ook dat het soms moeilijk is om te bepalen met wie je het best kunt samenwerken. Hierbij een overzicht van partners in strijd tegen overgewicht.

Partners waarvan we dachten te profiteren, hebben weinig tijd. Kappers hebben tijd om mensen te spreken.

Een projectleider van Yuwa in Den Haag, die bij de werving kappers benadert

Wil je lokaal aan de slag met het thema, ga dan op zoek naar organisaties die jouw doelstelling onderschrijven en jouw activiteiten waarderen. Bij de opzet en financiering kun je denken aan de gemeente, de Regionale Ondersteuningsstructuur, de GGD, de Provinciale Sportraad en zorgverzekeraars. Bij de opzet, werving en uitvoering kun je samenwerken met: consultatiebureaus, kinderfysiotherapeuten, diëtisten, scholen, kinderopvang, jeugdzorg en sportverenigingen. “Dan kun je de doelgroep veel beter bereiken”, zegt Femke van Brussel-Visser, specialist overgewicht bij het Kenniscentrum Sport. “Het niet bereiken van de doelgroep is vaak het grootste probleem.”

Houd er rekening mee dat doorverwijzing door zorg, peuterspeelzalen of school kan tegenvallen. Het is iets wat erbij komt, het heeft vaak niet de hoogste prioriteit. Bedenk dat consultatiebureaus kinderen na het eerste jaar weinig zien en net veel tijd hebben om de ouders te spreken. Uit de praktijk blijkt dan ook dat het nuttig is verschillende kanalen te gebruiken. Betrek partners er al vanaf het begin bij.

Mogelijke lokale partners in strijd tegen overgewicht

Lokale organisaties die op lokaal niveau partners in de strijd tegen overgewicht kunnen zijn:

  • Opvang en onderwijs: schoolarts, mentor, gezonde school coördinator of gymnastiekdocent
  • Zorg: consultatiebureau, fysiotherapeut, huisarts, gezondheidscentrum, diëtist
  • Welzijn: centrum voor jeugd en gezin, jongerenwerker, activiteitenbegeleiders
  • Sport: buurtsportcoach, trainer van de sportvereniging
  • Buurtorganisaties zoals de moskee, wijkvereniging, buurtsupermarkt

Landelijke partners in strijd tegen overgewicht

Landelijke organisaties die op lokaal niveau partners in de strijd tegen overgewicht kunnen zijn: