Spring naar content

Peutersport dilemma’s en uitdagingen

Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kind al als peuter of kleuter begint met sport. Maar dat gaat lang niet altijd van een leien dakje. Wachtlijsten, ongunstige tijden, te resultaat-gerichte lessen – je herkent vast iets in dit lijstje.

Tijd om boven water te halen wat voor ouders nu eigenlijk de uitdagingen zijn die om de hoek komen kijken bij sport voor peuters en kleuters.

1. Te weinig plezier in peutersport

Sport moet leuk zijn. Altijd en voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen is plezier heel belangrijk. Je wilt immers dat ze het leuk hebben en een positieve relatie opbouwen met sport, zodat ze de rest van hun leven lekker actief (willen) blijven.

Dat dit belangrijk is, zijn ook wetenschappers met je eens. Uit onze interviews kwamen twee dingen die volgens hen het plezier in de weg zou kunnen staan. Ten eerste is dat (on)voldoende variatie in het aanbod. Zoals een hoogleraar sportgeneeskunde zei: “Dat vind ik het belangrijkste om op te letten, dat je kinderen gevarieerd aanbod levert, waardoor ze kunnen kiezen van ‘dit vind ik leuker dan dat’.”

Daarnaast is het belangrijk dat sport niet alleen maar gaat om winnen. Volgens een sportpedagoog die wij spraken, is dat een verantwoordelijkheid die wordt gedeeld door jou als ouder en de coach als sportaanbieder: “Er zijn veel over-ambitieuze ouders en op prestatie ingestelde coaches/trainers, die vooral de nadruk leggen op het resultaat en niet op het proces en op de kinderlijke ontwikkeling. Te veel gefocust zijn op de sport als zodanig en te weinig interesse voor het welzijn van het kind is een groot risico”.

2. Money, money, money

Sport voor kinderen kost geld. Voor sommigen te veel geld. “Ik ben gestopt met gymnastiek, omdat ik het te duur vond”, moest een moeder ons helaas vertellen. Een academicus beaamt dit: “Deze voorzieningen [voor jonge kinderen] worden meer door hoger-opgeleiden gebruikt en weinig door ouders die het niet kunnen betalen.” Gelukkig zijn er in Nederland verschillende instanties, zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur, die in dit soort gevallen hulp kunnen bieden. En dat is belangrijk, zeker nu steeds meer verenigingen zich genoodzaakt zien hun contributies te verhogen.

3. Wachtlijsten en onmogelijke tijden

“Trainingstijden vind ik niet optimaal voor de jongste kinderen. Het is passen en meten in de eigen agenda zeker als je meerdere kinderen hebt die sporten doen. Afstemmen is lastig.” Herkenbaar? Het is een veel gehoord probleem. Bij sommige verenigingen zijn pools ontstaan, waar ouders afstemmen wie wanneer rijdt zodat iedereen op tijd bij de training kan zijn. Maar makkelijk is het niet.

En dit is voor sommigen nog een luxe-probleem. De wachtlijsten voor veel van het peuter- en kleuteraanbod zijn namelijk niet niks. “Ik had gezien dat er een wachtlijst was van 2 jaar (!) bij de voetbal voor kinderen vanaf 5 jaar.” Zet ‘inschrijven voor peutervoetbal’ dus maar vast op je to-do lijstje voor de weken na de bevalling ;-).

4. Aandacht voor omgangsvormen

Het sportaanbod voor peuters en kleuters houdt als het goed is op veel manieren rekening met de jongere leeftijd van de kinderen: simpele spelletjes, geen competitie element, de nadruk op plezier. Maar hoe wordt er omgegaan met jouw kind?

“Alles moet op het niveau van het kind, ook het praten.” , zei een jeugdcoördinator bij een hockeyclub heel terecht. De voorzitter van een korfbalclub die we spraken ging nog een stapje verder: “Je moet veiligheid bieden voor zowel het kind als de ouder, zo bouw je vertrouwen op.”

Hoe belangrijk zijn omgangsvormen en communicatie voor jou? Heb jij wel eens problemen gehad op dit vlak?

Tot slot

We vinden peutersport dus belangrijk, maar komen nog best wat obstakels tegen bij het organiseren ervan. Missen er volgens jou nog dingen in dit lijstje of heb je tips voor andere ouders hoe met sommige van deze pijnpunten om te gaan? Laat het ons en andere ouders weten!

Meer lezen? Vind publicaties over motivatie en kleuters in de Kennisbank Sport en Bewegen.