Spring naar content

Plezier centraal in waardering leden voor hun sportvereniging

‘Plezier’ wordt het vaakst genoemd als waarde die mensen toekennen aan het lidmaatschap van een sportvereniging. Dat ontdekten onderzoekers van de HAN.

Wat waarderen de mensen die lid zijn van een sportvereniging het meest aan hun lidmaatschap? En hoeveel zijn ze bereid daarvoor te betalen? Als je dat weet, dan kun je daar als sportbestuur op inspelen met je beleid. Een onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) naar de waarde en effecten van het sportlidmaatschap levert een heel mooie conclusie op: de waarde die leden toekennen aan hun lidmaatschap hangt het meest samen met de factor ‘plezier’.

Sinds enkele jaren doet de HAN onderzoek naar de bereidheid van mensen om te betalen voor hun lidmaatschap van een sportvereniging. Onderzoekers stellen aan sporters de eenvoudige vraag: ‘Wat is jou het lidmaatschap van je vereniging waard?’

Contributieverhogingen

In eerdere onderzoeken focusten ze daarbij vooral op de vraag bij welke contributieverhoging sporters hun lidmaatschap zouden opzeggen. Daar kwamen percentages en bedragen uit waaruit bleek dat een vereniging voorzichtig moet omgaan met contributieverhogingen, omdat deze niet altijd ook tot meer inkomsten leiden.

In 2016 deed Jelle Schoemaker, docent en onderzoeker aan de HAN, opnieuw een dergelijk onderzoek, samen met studenten Sporteconomie en stagiair Nick ter Welle. Ditmaal stelden zij ook de vraag: ‘Waaraan ontlenen leden van een sportvereniging de waarde die zij hechten aan hun lidmaatschap?’

Plezier is het meeste waard

“We hebben bij deze vraag drie effecten genoemd die leden van hun lidmaatschap ervaren”, legt Schoemaker uit. “Dat zijn plezier, sociale contacten en gezondheid. Wat dan opvalt, is dat leden die aangeven dat plezier het effect is dat ze het meest waarderen aan hun lidmaatschap, gemiddeld twaalf procent meer willen betalen voor dat lidmaatschap dan mensen voor wie dat effect niet het belangrijkste is.”

Plezier in het sporten aanbieden blijkt dus nog steeds iets te zijn waarvoor men bereid is geld te betalen. Dat komt goed uit, want de aandacht voor plezier groeit binnen sportverenigingen en sportbonden.

Investeren in sportplezier

Wel zijn allerlei gevolgen denkbaar van investeringen in sportplezier. Denk aan groei van het aantal leden en ledenbehoud. Maar ook zullen mensen eerder bereid zijn vrijwilligerswerk of klusjes te doen wanneer ze lol hebben op de club. Dat die mensen bovendien het meest bereid zijn een eventuele contributieverhoging te betalen is ook goed om te weten.