Spring naar content

Plezier en interactie belangrijk bij kinderen met overgewicht

Welke factoren zijn van invloed op het beweeggedrag van kinderen met overgewicht? En wat werkt het beste als je een beweegprogramma voor deze doelgroep wilt ontwikkelen? Het Mulier Instituut deed een literatuuronderzoek voor Judo Bond Nederland.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal kinderen met overgewicht de afgelopen jaren is toegenomen. In 2016 had 12 procent van de 4- tot 11-jarigen overgewicht, waarvan 3 procent obesitas.

Interventie Judo in de zorg

Het literatuuronderzoek is door het Mulier Instituut in opdracht van Judo Bond Nederland (JBN) uitgevoerd. Deze wil de interventie Judo in de zorg verder ontwikkelen. Judo in de zorg heeft als primair doel om kinderen en jeugd met een lichamelijke of verstandelijke beperking kennis te laten maken met judo en van daaruit door te laten stromen naar de lokale judoclub. De interventie wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor door JBN opgeleide judoleraren en bij de JBN aangesloten judoclubs. Enerzijds wordt de interventie aangeboden als lessenreeks in het speciaal onderwijs ter introductie van judo. Anderzijds wordt het (structureel) ingezet in speciaal onderwijs- en jeugdzorginstellingen, waarbij onderdelen uit de sport als middel, als onderdeel van een behandelplan worden ingezet.

Plezier en sociale interactie belangrijk voor kinderen met overgewicht

Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek zijn daar aanbevelingen voor gedaan. Uit het onderzoek komt naar voren dat beweegactiviteiten waarbij plezier en sociale interactie centraal staan de beweegdeelname van kinderen met overgewicht het meest bevorderen. Ook de steun van én het samen bewegen met familieleden is erg belangrijk.

Resultaten

Andere belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn:

  • Sommige factoren die het beweeggedrag van kinderen met overgewicht beïnvloeden gelden ook voor kinderen met een normaal gewicht. Maar deze worden dan versterkt door het hebben van overgewicht. Denk bijvoorbeeld aan de fysieke beperkingen die kinderen met overgewicht tijdens het bewegen ervaren, zoals sneller buiten adem zijn.
  • Het bewegen met andere kinderen met overgewicht is een effectieve manier om de doelgroep aan het bewegen te krijgen en houden.
  • Een beweeginterventie heeft een grotere kans van slagen als de interventie in te passen is in de situatie ter plaatse, niet te hoge kosten heeft en relevante partijen bij de verschillende fasen van uitvoer (ontwikkeling, implementatie, evaluatie) worden betrokken.
  • De meeste inhoudelijke en praktisch werkzame elementen zijn al deels aanwezig binnen de interventie Judo in de zorg, maar kunnen nog meer toegespitst worden op kinderen met overgewicht. Eén van de aanbevelingen is om (meer) samen te werken met partijen die veel kennis van en ervaring met (het begeleiden van) kinderen met overgewicht hebben, zoals gedragsdeskundigen, psychologen en diëtisten.

Meer lezen