Spring naar content

Pols blessure: overbelasting en verzwikking

Zeker als kind komt er dagelijks veel spanning op de pols te staan: tijdens het klimmen, de turnles of wanneer het zijn of haar val breekt als je struikelt tijdens het voetballen. Je kind zou tijdens deze activiteiten een pols blessure kunnen oplopen, wanneer hij of zij niet voorzichtig is.

Wanneer de pols overbelast is, zijn verschillende delen van de pols geïrriteerd. Het gaat dan niet alleen om de spieren, maar ook de banden, pezen en het bindweefsel dat ervoor zorgt dat de pols goed werkt, zijn bij overbelasting geïrriteerd.

Overbelasting kan verschillende oorzaken hebben

  • Je kind heeft kracht gezet op zijn of haar handen toen de polsen te ver gestrekt waren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het breken van een val.
  • Je kind heeft te moeilijke of te zware oefeningen gedaan, mogelijk met veel herhalingen.
  • Je kind heeft zijn of haar handen verkeerd geplaatst terwijl er druk op werd uitgeoefend (bijvoorbeeld tijdens het turnen).

Een overbelaste pols komt veel voor bij turnen en racketsporten. Als je kind zijn of haar pols heeft overbelast tijdens het turnen, zit de pijn vaak aan de duimzijde van de hand. Bij racketsporten zit de pijn meestal aan de pinkzijde.

Polsverzwikking

Bij een polsverzwikking is een specifiek deel van de pols beschadigd, namelijk de polsbanden. Bij een verzwikking zijn de polsbanden te ver opgerekt. Dit kan gebeuren tijdens een val of een botsing. Het beschadigde weefsel zwelt op en leidt tot druk in de pols. Dit veroorzaakt pijn.

Een pols blessure voorkomen…

Een pols blessure voorkomen is gelukkig vrij simpel. Allereerst is het belangrijk om te zorgen dat je kind goed materiaal heeft om te trainen. Dit betekent dat het materiaal op maat moet zijn zodat het voldoende bescherming biedt. Denk bijvoorbeeld aan goed passende polsbeschermers bij het skeeleren, of handschoenen voor tijdens de boksles.

Ook een goede techniek kan helpen bij het voorkomen van een pols blessure, al heb jij als ouder daar natuurlijk minder invloed op. Je kunt wel af en toe even kijken bij de training om zeker te stellen dat alles goed wordt uitgelegd en de kans op blessures dus zo klein mogelijk wordt gehouden.

Zeker als de pols is overbelast, is het belangrijk de oorzaak van de overbelasting te achterhalen. Wanneer je namelijk weet of de blessure het gevolg was van een verkeerde techniek of juist van slecht materiaal, is het in de toekomst makkelijker om een blessure te voorkomen.

..en genezen

Als je kind een verzwikte pols heeft, zal de pols moeten worden gestabiliseerd door het aanleggen van een drukverband. Wanneer een kind heel veel pijn heeft, wordt in het ziekenhuis een enkele keer weleens een gipsspalk gegeven voor een week. Het sporten moet na de blessure weer voorzichtig worden opgebouwd. Dit geldt ook voor een overbelaste pols.

Bij zowel een verzwikking als overbelasting van de pols is het belangrijk dat je kind voldoende rust neemt.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Esther Schoots, sportarts SMA Utrecht.

Vragen?

Vind hier een overzicht van sportdeskundigen bij jou in de buurt, zoals een fysiotherapeut of sportdiëtist voor deskundig advies.