Spring naar content

Positieve effecten van fysieke activiteit op cognitie en hersenen van jonge kinderen

Het artikel van de onderzoekers van UMCG over de effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs werd onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Pediatrics. Het artikel leverde flink wat publiciteit op; vooral in Canada en de Verenigde Staten ontvingen geïnteresseerden met veel enthousiasme de resultaten van het Nederlandse project. Zo besteedden onder meer CBC News, The Star en Reuters aandacht aan het onderzoek. Behalve de positieve reacties zijn er ook kanttekeningen.

Resultaten rapport UMCG effecten fysieke activiteit op cognitieve ontwikkeling hersenen van een kind

Het rapport ‘Effecten van fysieke activiteit op cognitieve ontwikkeling van de hersenen van een kinder in het primair onderwijs beschrijft de resultaten van onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit, schoolprestaties en andere cruciale cognitieve functies bij kinderen in het basisonderwijs (UMCG, RUG, VU, 2015). Tevens beschrijft het rapport de effecten van onderzoek naar fysiek actieve reken- en taallessen, Fit & Vaardig op School.

Uit de resultaten blijkt dat de kinderen die de Fit &Vaardig lessen volgden na twee jaar 4 maanden meer vooruitgang boekten op rekenen en spelling dan de kinderen in de controlegroep. De onderzoekers vonden geen verschillen op lezen. Ook laten de resultaten van het onderzoek zien dat de kinderen meteen na een Fit & Vaardig les meer aandacht voor hun taak hebben dan na een gewone les.

Fit & Vaardig op School

Tijdens de Fit en Vaardig-lessen krijgen kinderen al bewegend ongeveer een half uur reken- en taalles. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de taal- en rekenopdrachten gevisualiseerd. De fysieke oefeningen bestaan uit oefenbewegingen en basisbewegingen. Door het uitvoeren van de oefenbewegingen geven kinderen antwoord op een reken- of taalopgave. Zo spellen ze een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Tussen de oefenbewegingen kunnen ze bijvoorbeeld joggen op de plaats als ze nadenken over een antwoord.

Op allesoversport.nl is een overzicht beschikbaar van de wetenschappelijke inzichten over bewegen en leerprestaties en een artikel met praktijkvoorbeelden, waaronder ook Fit & Vaardig. In de verschillende internationale nieuwsberichten rondom het artikel ‘Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs’ staan ook verschillende buitenlandse initiatieven en reacties. Een tweetal voorbeelden:

  1. “There’s a lot of anecdotal and intuitive understanding of the overall benefits of physical activity,” says Rodney Ghali, director general of the Public Health Agency of Canada’s centre for chronic disease prevention. But every piece of new evidence is important when it comes to how it might help cognitive skills, academic performance and mental well-being, he said. The agency has partnered with Reebok Canada and the Canadian Football League in a five-year, $10-million project called BOKS Kids, which is introducing non-competitive physical activity programs into schools across Canada to boost health and academics, and is based on Ratey’s research.”
  2. “Weaving exercise into traditional lessons could offer the “amazing possibility” of helping kids learn, while also helping them stay healthy, said Sara Benjamin Neelon, an associate professor at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, in Baltimore.” “The take-home message is that physically active lessons may be a novel way to increase physical activity and improve academic performance at the same time,” said Benjamin Neelon, who cowrote an editorial published with the study. But, she added, there are still big unknowns: For one, the study was done in the Netherlands, and it’s not clear that the results would extend to the divers school systems in the United States. And even if they do, Benjamin Neelon said, there are real-world practical barriers to bringing exercise into classrooms — including training teachers, winning parents over and simply finding the space and time. A large U.S. study has looked at the impact of physically active lessons. It was primarily aimed at boosting kids’ activity levels and countering obesity — but it also found that children’s scores on standardized tests rose, Benjamin Neelon said. Again, she noted, children in that study were mostly white and from middle- to high-income families. But there are studies of more diverse groups of kids underway, she said.” (‘Exercise + classwork may = better math scores’

Bekijk het fragment op CNN News ‘Can exercise make kids smarter’ en de reactie van onderzoeker Charles Hillman:

De komende tijd willen de onderzoekers het programma Fit & Vaardig uitbreiden, zodat er straks een programma beschikbaar is voor alle kinderen tussen 9 tot en 12 jaar. Daarnaast staat een vervolgonderzoek gepland naar welke fysieke activiteit het meeste effect heeft op de schoolvaardigheden.

Nieuwe onderzoeksresultaten delen we op allesoversport.nl. Houd de website in de gaten.

Meer lezen? Vind meer publicaties over de effecten van sport en bewegen op leerprestaties in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Bronnen

  1. Hartman, E., Greeff, J. de, Verburgh, L., Meijer, A., Fels, I.M.J. van der, Smith, J., … Visscher, C. (2015). Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs. Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).