Spring naar content

Praktijkvoorbeeld Kindlint Willemstad

Hoe trotseren kinderen de ‘gevaren’ van het verkeer? Steeds meer steden leggen kindvriendelijke routes aan, zoals een ‘kindlint’. In dit artikel een praktijkvoorbeeld uit Willemstad.

Wat is een kindlint

Een kindlint is een verkeersveilige, autovrije route voor langzaam verkeer, die belangrijke bestemmingen voor kinderen met elkaar verbindt. Denk aan wijkvoorzieningen als speelplekken, sportclubs, scholen, winkels, of een gezondheidscentrum. Doel ervan is dat kinderen zelfstandig veilig door de wijk kunnen bewegen én dat deze routes kinderen verleiden tot vaker te voet of met de fiets te gaan en vaker buiten te spelen of sporten. Deze routes dragen tevens bij aan de aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid in de wijk en stimuleren sociale interactie.

Het kindlint dat in Willemstad (Noord-Brabant) aanwezig is, ligt in een naoorlogse wijk net buiten het centrum. In deze wijk liggen twee basisscholen: O.B.S. Willem de Zwijger en P.C.B.S. de Singel (aangegeven als roze vlekken in de afbeelding hiernaast). Naast deze twee scholen zijn er geen andere voorzieningen in de wijk.

Kinderen gebruiken het kindlint in Willemstad intensief. Er zijn hier meer mogelijke verklaringen voor: de veiligheid, het ontbreken van andere speelplekken, beweegroute door de wijk en gebruik naast alleen spelen van kinderen. Deze redenen zullen verder uitgelegd worden.

Kindlint integreert formele en informele speelplekken

Het kindlint in Willemstad wordt niet onderbroken door een autoweg. Hierdoor is de veiligheid optimaal. Zolang kinderen niet van deze route af gaan, komen ze niet in gevaarlijke situaties terecht met voertuigen. Naast het kindlint zijn er in de wijk geen of heel weinig andere speelplekken of groen aanwezig. Het kindlint bestaat uit de enige formele speelplekken die de wijk heeft. Als kinderen willen spelen komen ze al snel hier terecht. Voor alternatieve speelplekken kom je al gauw op de brede stoepen in de wijk. Verder is het kindlint in Willemstad een groene route waar her en der speeltoestellen zijn geplaatst, waardoor naast de formele speelplekken ook genoeg ruimte is voor informeel spelen.

Logische route

Het kindlint ligt gecentreerd in de wijk en wordt veel gebruikt om wandelend naar het stadscentrum van Willemstad te komen. Door ouderen, maar vooral door bewoners met kinderen, die zorgeloos over deze route kunnen bewegen. Ook wordt het kindlint veel gebruikt door de aangrenzende scholen. In de zomer worden er gymlessen op het voetbalveld aan een van de uiteinden van het kindlint gegeven. In de winter wordt de route gebruikt om veilig naar de gymzaal in het stadscentrum van Willemstad te lopen.

De vorm van het kindlint is redelijk recht. Speeltuinen aangrenzend aan het kindlint zorgen voor een verbreding. Omdat het kindlint de enige speelmogelijkheid in de wijk is, is het een logische verklaring dat deze bij de bouw van de wijk is aangelegd en niet later geïmplementeerd is in de wijk. De vraag is of dit kindlint met het gedachtegoed van een kindlint is ontworpen of dat het meer zo uitkwam om de wijk op deze manier op te zetten.

Geïnspireerd geraakt?

SaveSave