Spring naar content

Prestatieverhogende middelen in de sport: gebruik jij ze en ken je de risico’s?

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat het gebruik van doping en sportvoedingssupplementen in de breedtesport laag is, maar niet zonder risico’s. In dit onderzoek vallen zowel doping als sportvoedingssupplementen onder de noemer ‘sportprestatieverhogende middelen’. Belangrijk bij de interpretatie van deze onderzoeksresultaten is dat er niet apart naar het gebruik van de supplementen is gevraagd. Dit kan geleid hebben tot een lager supplementengebruik dan in werkelijkheid het geval is.

Weet wat je doet: tips

Zoals wij al in eerdere artikelen hebben aangegeven: het gebruik van sportvoedingssupplementen is niet altijd zonder risico’s omdat ze stoffen kunnen bevatten die niet op de etiketten vermeld staan. Bovendien kunnen supplementen ook dopingstoffen bevatten. Let dus op met de aanschaf van supplementen, kijk goed waar ze vandaan komen. De Supplementenwijzer app van de Dopingautoriteit geeft aan of het supplement vrij is van schadelijke stoffen én doet wat het belooft.

Voordat je grijpt naar een supplement: kijk eerst eens naar je voedingspatroon en naar de intensiteit van je trainingen. Voor veel mensen is het namelijk niet nodig om supplementen te gebruiken.

Meer weten over het eventuele nut van supplementen?

Over het onderzoek:

Er is aan 10.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder gevraagd of zij een sportprestatieverhogend middel (doping of supplementen) hebben gebruikt. Hiervan gaf 1,2% aan dit ooit te hebben gebruikt. Vertaald naar de totale Nederlandse bevolking komt dit neer op ongeveer 168.000 personen. Het gaat hier voornamelijk om voedingssupplementen zoals pre-workout-producten en cafeïne supplementen. Bekijk het RIVM dopingonderzoek 2017 op “Sport en bewegen in cijfers”.

Meer lezen? Vind publicaties over supplementen in de Kennisbank Sport en Bewegen.