Spring naar content

Waarom je als vereniging een rechtsbijstandverzekering afsluit

Als vereniging hoop je dat het nooit voor zal komen, maar toch is er de kans dat er een juridisch conflict kan ontstaan binnen de club. Er kan bijvoorbeeld een juridisch geschil ontstaan bij een direct ontslag van de verenigingsmanager of schade van accommodatie. In plaats van het inschakelen van een advocaat is een rechtsbijstandverzekering een goedkopere en efficiëntere oplossing. Eén van de grote voordelen van deze verzekering is dat je voor een betaalbaar bedrag altijd aanspraak kan maken op juridische bijstand.

Toepassing rechtsbijstandsverzekering

Er zijn een aantal zaken waar de rechtsbijstandverzekering van toepassing kan zijn.

1. Incassozaken

Als er leden zijn die langdurig geen contributie hebben betaald, kan er beroep worden gedaan op de rechtsbijstandverzekering. De aangesloten instantie voor juridische hulp zal er dan voor zorgen dat deze incassoproblemen verholpen zullen worden. Een voorwaarde voor deze incassobijstand is dat de geldvordering exclusief rente en incassokosten minimaal €100,- moet bedragen.

2. Kantinebeheer

Er kunnen problemen ontstaan met het navolgen van de drank- en horecawet. Als er vanuit de vereniging geen duidelijke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot sociale hygiëne, rookbeleid, geluidsoverlast en andere voorwaarden, dan kan de gemeente bezwaar maken. Hierin kan met juridische hulp gekeken worden in welke mate aan bepaalde voorwaarden niet is voldaan en hoe dit verbeterd kan worden.

3. Vrijwilligers

Er kunnen situaties ontstaan waarin vrijwilligers te maken krijgen met geweld, misbruik etc. Als er bijvoorbeeld een scheidsrechter is mishandeld door boze supporters of coaches, kan de verzekeraar de daders aansprakelijk stellen en verdere juridische hulp verlenen.

4. Onderhoud

Vanuit de gemeente of vanuit het bestuur kunnen er belemmeringen ontstaan met betrekking tot het onderhoud van de accommodatie. Hierbij kan je denken aan verslonzing van het clubhuis of een slechte staat van de grasvelden. De gemeente of het bestuur kan voor het slechte onderhoud aansprakelijk worden gesteld. Juridische hulp kan hier van pas zijn.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering.

  • De rechtsbijstandverzekering is uitsluitend bestemd voor verenigingen, dus niet voor stichtingen.
  • Er wordt geen rechtsbijstand verleend als het geschil zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. In geval van een arbeidsrechtelijk geschil is deze termijn zes maanden en in een geschil over onteigening twaalf maanden. De wachttijd geldt ook voor een na de ingangsdatum van de verzekering afgesloten aanvullende dekking. De wachttijd geldt niet als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering waaraan je bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen.