Spring naar content

Koersen op een schone sport

De anti doping campagne Samen voor een Schone Sport heeft haar oorsprong in de wielersport, maar richt zich inmiddels op een hele reeks sporten.

Wanneer het over doping en dopinggebruik gaat, wordt meestal gedacht aan de topsport. Namen die meteen opkomen, zijn ongetwijfeld Lance Armstrong en, recent veelvuldig in het nieuws, Thomas Dekker. Maar ook in de breedtesport is sprake van dopinggebruik. Na een kritisch rapport uit 2013 zijn diverse bonden en sportorganisaties daarom onder leiding van NOC*NSF een campagne begonnen tegen doping. Die loopt nog tot eind 2017.

Voorgeschiedenis antidopingcampagne

Op 1 december 2012 ging de onafhankelijke onderzoeks- en adviescommissie Anti-Doping Aanpak van start. Het was kort na de ontmaskering van Lance Armstrong als dopinggebruiker en het terugtrekken van de Rabobank als ploegsponsor uit het professionele wegwielrennen bij de heren. De commissie was een initiatief van wielrennersbond KNWU en sportkoepel NOC*NSF, die wilden weten of er een ‘dopingcultuur’ was in Nederland en hoe de antidopingaanpak in de Nederlandse wielersport functioneerde. Ook vroegen zij, gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om aanbevelingen van de onafhankelijke commissie. Oud-minister Winnie Sorgdrager werd de voorzitter.

Op 14 juni 2013 kwam de commissie met haar eindrapport ‘Meedoen of stoppen’. Ze concludeerde dat de dopingcultuur in het Nederlandse wielrennen aan het veranderen was. Er zou sprake zijn van het begin van een cultuurverandering, die gekenmerkt wordt door verminderde acceptatie van dopinggebruik door de wielerwereld. Om die trend toe te juichen begonnen de KNWU, de Dopingautoriteit en NOC*NSF daarom in 2014 het antidopingprogramma ‘Koersen op een schone sport’.

3 doelen, 5 pijlers

Dit actieplan tegen dopinggebruik zette in op:

  • het vergroten van de bewustwording over (de gevolgen en gevaren van) dopinggebruik onder sporters, trainers en begeleiders
  • het vergroten van de integriteit van de sport
  • het vormen van een blauwdruk van een effectievere anti-doping aanpak voor andere sporten

Tegelijk telde het vijf pijlers:

  1. bewustwording;
  2. openheid;
  3. trainers & begeleiders;
  4. wielrennen internationaal; en
  5. dopingcontroles.

‘Wielersport geen lelijk eendje meer’

Projectleider Margo de Vries van de KNWU waardeert alle inspanningen. “Hoewel de strijd tegen doping echt nog niet gewonnen is, zijn wij als wielersport toch een beetje van lelijk eendje weer mooie zwaan geworden”, zegt De Vries.

“………weer mooie zwaan geworden”

De grootste progressie in de wielersport is geboekt op de 3 pijlers bewustwording, openheid en dopingcontrole. Zo werden er 10.000 stuurdoppen verspreid om bewustwording te vergroten en zijn er 16 voorlichtingsbijeenkomsten gegeven door Rudi Kemna, oud-wielrenner en ploegleider bij profploeg Giant. Daarnaast zijn er 100 extra controles uitgevoerd en werd de gratis Dopingwaaier App veel gedownload.

De Vries legt uit dat er werd gekozen voor een persoonlijke aanpak; zo werden alle (jeugd)leden en kaderleden van de KNWU persoonlijk benaderd en aangesproken op dopinggebruik. Ze waardeert de openheid waarmee alle betrokkenen gewerkt hebben aan het project. Volgens haar heeft juist dat bijgedragen aan een cultuurverandering.

Verbreding naar andere sporten

Het antidopingproject werd in 2015 afgerond en opgevolgd door het antidopingproject ‘Samen voor een Schone Sport’. Dit loopt nog tot in ieder geval eind 2017 en richt zich op meer sporten. Het is een initiatief van de Atletiekunie, de KNVB, biljartbond KNBB, Fit!vak, de Dopingautoriteit en NOC*NSF. Deze laatste is opnieuw coördinator van het actieplan en samen met de Dopingautoriteit eveneens de uitvoerende partij van de sportbrede activiteiten. Ze hopen de bijbehorende producten en diensten zo veel mogelijk sporttak-overstijgend aan te kunnen bieden, zodat ook andere bonden er aan mee kunnen doen.

Meer informatie Schone Sport: