Spring naar content

Samenwerking sport en zorg bij bestrijden overgewicht

Wie te zwaar is kan terechtkomen bij verschillende instanties. Zeker sport en zorg zouden beter met elkaar kunnen optrekken in de strijd tegen obesitas. Hoe krijg je als sportprofessional die man met artrose en die vrouw met diabetes binnen? Uitleg en tien tips om de doorstroming naar sportorganisaties te bevorderen.

Communicatie met instanties belangrijk

Allerlei instanties die rechtstreeks contact hebben met de doelgroep kunnen signaleren dat hun cliënten te zwaar zijn. Ze kunnen mensen met overgewicht ook doorverwijzen naar verenigingen en andere sportorganisaties. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. Wie vanuit de sport wil samenwerken op dit gebied, moet daar bestuurlijk en organisatorisch klaar voor zijn. Communiceren met externe partijen is van het grootste belang. Denk aan instanties als ziekenhuizen, de Centra voor Jeugd en Gezin, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en de school. En binnen de zorg ook aan de huisarts, kinderarts, bedrijfsarts, fysiotherapeut en wijkverpleging.

Leefstijlprofessional

De leefstijlprofessional is de laatste jaren in opkomst. Die probeert zijn cliënten op weg te helpen naar een gezonde, actieve leefstijl. Leefstijlcoaches zijn op de hoogte van onder meer het aanbod van sport en spel voor kinderen met obesitas. Zij vormen vaak de schakel tussen sportvereniging en zorg. Zij kunnen medische gegevens bijvoorbeeld in algemeen begrijpelijke termen vervatten voor clubs. Een leefstijlprofessional speelt ook vaak een rol in de nazorg. Hij volgt hoe het gaat, benadrukt het belang van een actieve leefstijl en grijpt eventueel in met een verwijzing naar intensievere begeleiding.

Tien tips

Tip 1: peil eerst de behoefte

Benader zorgverleners niet meteen met je aanbod, maar peil eerst hun behoefte. Is die er? Om wat voor patiënten gaat het en wat hebben zij nodig?

Tip 2: leef je in de zorgverleners in

Bedenk dat zorgverleners eigenlijk willen zorgen en niet willen doorverwijzen. Houd er rekening mee dat ze vaker worden benaderd.

Tip 3: werk samen

Stap met een paar organisaties tegelijk op een zorgverlener af. Dat bespaart tijd en biedt overzicht. Is er een buurtsportcoach, gebruik die dan als tussenpersoon.

Tip 4: persoonlijk contact

Probeer persoonlijk contact op te bouwen en maak duidelijk wat voor resultaten je boekt. Dan zijn zorgverleners eerder geneigd door te verwijzen.

Tip 5: combineer verschillende middelen

Leg niet alleen maar flyers of folders neer in de wachtkamer. Stuur er niet zomaar één op. Deze middelen werken alleen in combinatie met andere.

Tip 6: nodig zorgverleners uit

Nodig zorgverleners uit voor een kennismaking, liefst samen met andere organisaties. Organiseer bijvoorbeeld een rondleiding met lunch, want eten moet iedereen.

Tip 7: tussenpersonen

Bekijk welke koepel- of ondersteunende organisaties contact voor je kunnen leggen. Zie www.ineen.nl.

Tip 8: overzicht

Zorg dat je aanbod overzichtelijk is. Bundel het bijvoorbeeld met dat van andere sportorganisaties uit de buurt.

Tip 9: oog voor veiligheid

Geef aan hoe jij de veiligheid waarborgt. De zorgverlener vertrouwt jou uiteindelijk zijn patiënten toe. Geef aan wat voor diploma’s je hebt (bijvoorbeeld EHBO) en maak duidelijk wat voor ervaring je hebt.

Tip 10: laagdrempelig

Zorg ervoor dat je aanbod laagdrempelig is en beantwoordt aan de wensen van je doelgroep. Zorg ervoor dat die zich bij jou op zijn gemak voelt.

Meer lezen?

  • Bekijk voor inspiratie de BeweegKuur. De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico die wordt uitgevoerd in de eerstelijnszorg.
  • ‘Grenzen vervagen in fitnesscentra’. Vanaf pagina 42: Samenwerking tussen sportscholen en de eerstelijns gezondheidszorg wordt gestimuleerd.