Spring naar content

Samenwerking sport en zorg: X-Fittt

Op zoek naar praktijkvoorbeelden en inspiratie over hoe de sport en de zorg kunnen samenwerken? In dit artikel lees je meer over X-Fittt. We spreken hierover met Thomas Verheij, eigenaar van o.a. fitness aanbieder Formupgrade en van de interventie X-Fittt.

Thomas Verheij X-Fitt
(Foto: Thomas Verheij X-Fitt)

Vertel eens wat meer over de aanpak X-Fittt?

Thomas: “Alle X-Fittt programma’s duren 12 weken. Het is mogelijk om meerdere programma’s achter elkaar te volgen, maar het is uiteindelijk de bedoeling om na het programma met een regulier aanbod door te sporten. Dat kan zijn bij een vereniging, zelfstandig of in ons centrum met vrije fitness, begeleid sporten of groepslessen. Belangrijk is dat mensen sport leuk gaan vinden en of dat nu in ons centrum is, of elders doet er niet toe, een blijvende gedragsverandering is de hoofddoelstelling.”

Hoe ziet de aanpak eruit?

logo X fittt

“X-fittt bevat een aantal programma’s:

  • X-Fittt Regular, het reguliere programma voor mensen met een BMI hoger dan 28;
  • X-Fittt Pro kan goed als vervolgprogramma op X-Fittt regulier toegepast worden en is toegankelijk voor iedereen met een BMI onder de 28;
  • X-Fittt Fysio is het ideale programma voor mensen die jarenlang niks of nauwelijks wat aan sport of beweging hebben gedaan. Ze worden tijdens dit programma begeleid door een fysiotherapeut of bewegingsagoog;
  • X-Fittt Diabetes is een speciaal programma voor mensen met diabetes;
  • en tenslotte X-Fittt 2.0 voor mensen met een lage sociaal economische status (SES) en een BMI van 28+. Dit programma wordt in Arnhem vergoed vanuit de collectieve aanvullende verzekering (Gemeentepolis).

De trainingen zijn 2x per week en veelal met een vaste groep begeleid door een personal trainer. Bij X-Fittt Fysio trainen deelnemers 1 keer per week onder begeleiding van een fysiotherapeut of een beweegsagoog. Daarnaast sporten deelnemers minimaal 1 keer per zelfstandig te sporten of nemen deel aan een reguliere groepsles.

We ondersteunen deelnemers in voeding. De wijze waarop verschilt per programma en de doelgroep. Deelnemers dienen hun voeding dagelijks bij te houden en er zijn wekelijks weegmoment. Bij X-Fittt Pro gaat de begeleiding via de voedingsapp, terwijl bij X-Fittt Diabetes de voedingsbegeleiding juist intensiever is en wordt uitgevoerd door onze diëtiste. Bij X-Fittt 2.0 worden deelnemers naast de vaste groepslessen 2 x per week, het vaste wekelijkse weegmoment, het dagelijks doorsturen van de voeding en 1 x per week zelfstandig sporten in ons centrum gedurende 3 jaar lang begeleid door een leefstijlcoach vanuit de Gemeente Arnhem”.

“Zoals gezegd duren alle X-Fittt programma’s 12 weken. Het is mogelijk om meerdere programma’s achter elkaar te volgen, maar het is uiteindelijk de bedoeling om na het programma met een regulier aanbod door te sporten. Toch blijkt in de praktijk dat in veel gevallen een stok achter de deur wordt gemist. Om die reden bieden we het X-Fittt Nazorg traject. Dit kan bij ons via een personal coach of een leefstijlcoach. Er zijn verschillende trajecten en mogelijkheden, afhankelijk van de gewenste intensiteit van de begeleiding. Ook zijn deze trajecten te combineren met andere sportabonnementen binnen ons centrum.”

Hoe wordt het gefinancierd?

Thomas vervolgt: “Ook dat scheelt natuurlijk per programma. We werken met een abonnement prijs per pakket variërend van 30 tot 67,50 euro per maand. Bovendien worden eventuele kosten voor fysiotherapie en diëtiste gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Abonnementskosten variëren De tarieven vindt u op de site. Mensen kunnen tijdens de programma’s onbeperkt gebruik maken van alle fitness en trainingsfaciliteiten in ons centrum”.

Welke resultaten meten jullie met X-Fittt?

“In 2015 zijn wij gestart met het registreren van de resultaten van X-Fittt Regular. Hieronder is in een overzicht weergegeven wat de resultaten zijn op het gebied van gewichtsafname.”

Grafiek ter illustratie van de tekst
(Foto: X-Fittt)

“X-Fittt wordt aangeboden vanuit Formupgrade beweegcentrum en is sinds 1 juli 2017 een zelfstandige B.V. De visie van Formupgrade is dat elk individu recht heeft op persoonlijke en professionele begeleiding waarbij maatwerk en betaalbaarheid kernwaarden zijn. Doordat de betaalbaarheid voor de afnemers (consumenten) hoog in het vaandel staat is het moeilijk om iemand structureel te zetten op het registreren en bijhouden van al onze resultaten. Er is veel beschikbaar, maar hier is nog onvoldoende mee gedaan. Zo is van iedereen het begingewicht bekend, en het eindgewicht. We weten dat de deelnemers bij aanvang gemiddeld zo’n 100 kg per persoon wogen en dat de deelnemers zo’n 8 tot 10% in gewicht afvallen in 12 weken met X-Fittt.”

Alle voorbeelden worden gespiegeld aan het model van Positieve Gezondheid en zes dimensies van het model (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren).

Aan welke dimensies draagt uw aanpak bij?

Thomas vervolgt: “De Wageningen Universiteit (WUR) heeft onderzoek gedaan naar X-Fittt 2.0 en de effectiviteit aangetoond. Niet alleen op het gebied van gezondheidswinst maar ook op andere aspecten zoals participatie en zelfredzaamheid. De WUR heeft de belangrijkste doelen en verwachtingen van X-Fittt 2.0 in kaart gebracht. Langdurige gedragsverandering is de belangrijkste uitkomst van dat onderzoek. De deelnemers hebben gezondheidswinst geboekt wat betreft gewicht, conditie, BMI, buikomvang, vetpercentage, ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. In het onderzoek is gekeken naar sociale participatie met als uitkomstmaten: samenwerken, groepsgevoel, teamwork, deelname in de maatschappij, boodschappen doen, lid bij een vereniging, bij familie langs, meedoen en actief zijn in de maatschappij als (vrijwilligers)werk. Dat zijn resultaten die ook gericht zijn op de vijf andere dimensies in het model van Positieve Gezondheid”

Duiding

X-Fittt is een interventie die doorontwikkeld is vanuit de BeweegKuur. Vanuit die wetenschappelijke basis is de aanpak toepasbaar gemaakt voor onder andere fitness organisaties maar zeker ook voor andere sportaanbieders.

Als u meer wilt weten over X-Fittt kunt u contact opnemen met Thomas Verheij: thomas@formupgrade.nl.

Lees meer

Op verzoek van een aantal partijen uit de zorg en de sport beschrijft Kenniscentrum Sport een aantal mooie voorbeelden van interventies of aanpakken die een goede aansluiting tussen sport en zorg gerealiseerd hebben. Partijen als KNGF, NOC*NSF, Wandelbond, Atletiekunie, NL Actief en Kenniscentrum Sport zetten zich gezamenlijk samen in om de samenleving met sport, bewegen en beweegzorg actiever, vitaler en gezonder te maken.