Spring naar content

Side-Event Designer helpt impact sportevenementen vergroten

Sportevenementen kunnen veel energie losmaken en zijn daarmee een potentieel vliegwiel voor commerciële of maatschappelijke effecten. Maar enkel het organiseren van het sportevenement zelf, levert niet vanzelf deze effecten. Daarvoor zijn vaak aanvullende programma’s en activiteiten nodig. In Nederland is de laatste paar jaar al veel aandacht voor de organisatie van deze side-events maar er wordt nog veel potentieel onbenut. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft een tool ontwikkeld om na te denken over het juiste side-event om daarmee de maatschappelijke effecten te maximaliseren: de Side Event Designer.

Veel sportevenementen worden georganiseerd zonder dat daarbij een duidelijk maatschappelijk doel wordt benoemd. Vaak wordt ingezet op een veelvoud van doelen waarbij het credo ‘hoe meer, hoe beter’ lijkt te zijn. Bovendien zijn de meeste side-events een verlenging van de beleving en ervaring van het evenement en minder gericht op het bewerkstelligen van maatschappelijke effecten. Terwijl sportevenementen een sterke katalysator daarvoor kunnen zijn. De Side-Event Designer moet evenementorganisaties en overheden helpen om de juiste side-events te organiseren, die maximaal bijdragen aan het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten.

Driehoek sportevenement, gewenst effect en samenleving

Illustratie ter ondersteuning van de tekst
(Foto: Jelle Schoemaker)

Een side event bevindt zich in de driehoek; sportevenement, het gewenste effect en de samenleving. Vandaaruit ontstaan de ingrediënten om de fit, impact en legacy van het side-event vorm te geven. Een side-event kan op verschillende wijze ingevuld worden en hoeft daarom niet altijd een extra evenement te zijn, maar kunnen ook andere afgeleide activiteiten zijn die rondom het hoofdevenement plaatsvinden.

Zorg dat je side-event goed matcht met het hoofdevent

De ‘fit’ is één van de belangrijkste succesfactoren van een side-event (Hover, Straatmeijer, Breedveld, 2014). Hoe meer een side-event aansluit bij het reguliere evenement hoe meer ze elkaar wederzijds positief kunnen beïnvloeden en kunnen zorgen voor het gewenste effect. De Zevenheuvelenloop is bijvoorbeeld een evenement waarbij hardlopers voor een heel groot gedeelte door een natuurlijke omgeving lopen. Het evenement wil graag bijdrage aan meer duurzaamheid en natuurbeleving. Naast dat de stichting haar evenement zo duurzaam mogelijk organiseert, doen ze meer activiteiten om dit effect te vergroten. Dit jaar heeft de stichting Zevenheuvelenloop een natuurlijke (hard)looproute gerealiseerd in Heumensoord. Hardlopen en natuur zijn nauw met elkaar verbonden en de aanleg van de routes in combinatie met het evenement kunnen een versterkende werking hebben en zorgen voor meer maatschappelijke impact van het evenement.

Samenwerking met anderen vergroot de impact

Van sportevenementen wordt vaak verwacht dat ze een bijdrage leveren aan maatschappelijke problemen en uitdagingen. Deze problemen en uitdagingen zijn vaak complex en het realiseren van impact hierop gaat niet vanzelf. Om met het sportevenement een betere impact te realiseren moet daarom bij de organisatie van side-events een goede aansluiting gevonden worden met bestaande organisaties en partijen die zich ook met de gewenste effecten bezig houden. Nog te vaak wordt er langs deze partijen heen gewerkt en ontbreekt het aan een gezamenlijke aanpak die het tijdelijk enthousiasme rondom sportevenementen kan combineren met expertise en direct toegang tot de doelgroep. Als sportevenementen ingezet worden in een breder instrumentarium, ontstaat er een veel stevigere aanpak dat een grotere impact kan leveren. Bij de stichting Zevenheuvelenloop wordt daarom nauw samengewerkt met Natuurmonumenten. Natuurmonumenten brengt veel expertise in rondom de aanleg en stimulering van routes door een natuurlijke omgeving en kan de nieuwe (hard)looproute ook verspreiden onder een bredere doelgroep.

Aandacht voor borging van effecten

Een sportevenement is vaak eenmalig (per jaar) en kan op zichzelf daarom niet altijd de gewenste effecten realiseren. Ook bij de borging van de effecten en het creëren van een positieve legacy na afloop van het evenement is daarom belangrijk om goed samen te werken met (maatschappelijke) organisaties die actief zijn rondom het gewenste effect. De stichting Zevenheuvelenloop en Natuurmonumenten hebben goed geluisterd naar de behoeftes van de hardlopers in Nijmegen en ze proberen met de (hard)looproutes een lange termijn effect te realiseren rondom natuurkwaliteit en natuurbeleving. Ook na afloop van het evenement worden hiervan de vruchten geplukt en ontstaat er het hele jaar impact van deze samenwerking.

Geïnteresseerden in het gebruik van de Side-Event Designer kunnen contact opnemen met initiatiefnemer Jelle Schoemaker. Hij is als docent en onderzoeker verbonden aan HAN Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, op het expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management (SESS). Hij doet onderzoek naar economische aspecten rondom sport, zoals de baten en kosten rondom grote sportevenementen. Tevens is hij lid van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). Jelle Schoemaker geeft workshops waarin verschillende werkvormen worden gebruikt om evenementorganisaties te helpen nadenken over het juiste side-event. Ook wordt de Side-Event Designer gebruikt in de minor sporteconomie waardoor de inzet van studenten en stagiairs tot de mogelijkheden behoort. Een publieksversie van de Side-Event Designer is in de maak.
http://www.sporteconomie.nl/