Spring naar content

SmartPool: je bètavakken trainen met poolbiljart!

Hoe verbeter je het imago van (pool)biljart en maak je de bètavakken populairder onder jongeren? Met SmartPool: poolbiljarten voor scholieren, die daarmee hun vaardigheden op het gebied van wis- en natuurkunde trainen. De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) introduceerde het scholenproject tegelijk met een aantal andere side events ter gelegenheid van het EK Poolbiljart dat van 19 tot en met 31 juli 2018 plaatsvond.

SmartPool is een scholenproject van de KNBB, dat er in eerste instantie op gericht is scholieren kennis te laten maken met poolbiljarten. En dat in combinatie met wiskunde. Het motto: “Poolen maakt je slimmer!” Willem La Rivière is directeur van de KNBB en is uitermate enthousiast over het project. “Met SmartPool werd een creatieve en sociale activiteit als poolbiljart ingezet om moeilijke wiskundige vraagstukken uit te leggen en leuker te maken!”

Waaruit bestaat SmartPool?

SmartPool bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een mobiele, inklapbare pooltafel;
  • Een speciaal ontwikkeld lespakket, waarin vraagstukken uit de wiskunde visueel, gemakkelijk en praktijkgericht worden uitgelegd aan de hand van poolsituaties – wiskunde aan de pooltafel dus;
  • Een instructie op school door een Smartpooltrainer;
  • Deelname aan de speciaal voor scholen opgezette competitie;
  • Het project wordt verder ondersteund met (ook te reserveren) events die verspreid door Nederland plaatsvinden.

Maatschappelijk belang

Het project dient tegelijkertijd een maatschappelijk belang. Want er is in Nederland een groot tekort aan technisch geschoolde vakmensen. De basis voor techniek wordt gevormd door bètavakken zoals wiskunde en natuurkunde. Gebleken is dat deze basis overeenkomsten vertoont met poolbiljart. Kernwoorden bij allebei zijn: analytisch, oplossingsgericht, patroonherkenning, vooruitdenken, inschatten, calculeren.

Zo kan SmartPool eraan bijdragen dat bètavakken weer populairder worden. In de brugklas starten kinderen met wiskunde; door met Smartpool ook op de brugklas te richten sluit dat mooi aan. Als uiteindelijk daardoor de les cooler wordt en meer kinderen later wiskunde in hun profiel hebben opgenomen is er veel gewonnen.

Vaardigheden ontwikkelen

Voor de jongeren is poolen ook een goede training. Niet alleen voor hun vaardigheden op het gebied van wis- en natuurkunde, maar ook ter verbetering van hun precisie- en concentratie-skills. Dat zijn eigenschappen die bij jongeren de laatste jaren onder toenemende druk staan, bijvoorbeeld door de komst van de smartphone en een teveel aan prikkels.Met SmartPool kunnen scholieren op een leuke manier al deze vaardigheden verder ontwikkelen. Doordat het een scholencompetitie betreft, worden daarmee ook hun competitieve skills getraind!

EK Poolbiljart

Het SmartPool project werd gerealiseerd in het verlengde van het Europees Kampioenschap Poolbiljart, dat van 19 tot en met 31 juli plaatsvond in NH Koningshof te Veldhoven – dezelfde plek waar bij het laatste EK Pool in eigen land (2005), Nederland zulke geweldige successen boekte.

La Rivière: “Het was een grootse zomer voor het Nederlands poolbiljart! Het was een jubileumeditie, het 40e EK. Het ongekende aantal van 650 sporters uit 40 Europese landen speelde hun wedstrijden tussen 19 en 31 juli op liefst 60 (!) pooltafels. Direct na afloop van het EK vond ook nog de Eurotour plaats, van 2 tot 4 augustus op dezelfde locatie.” Een terugblik leest je op www.poolbiljarten.nl.

Officiële EK website: https://europeanpoolchampionships.eu/

Side events

Naast dit hoofdtoernooi voor de topsporters was er een scala aan side events opgezet voor speciale doelgroepen, zoals het Holland House (de ‘place to be’ tijdens het EK) en SmartPool. Doel van de side events was om te zorgen voor een blijvende impact van het EK, om een boost te geven aan poolen bij de jeugd en aan de belangstelling van scholieren voor bètavakken en van beroepen in de techniek.

Accommodatievraagstuk

Daar zijn de side events volgens La Rivière ook zeker in geslaagd. Scholieren hebben kennisgemaakt met poolbiljart en de combinatie van bètavakken – wiskunde/natuurkunde en sport viel in goede aarde.

“Via de scholen en de diverse side-events hebben er nu al zeker meer dan 1500 kinderen meegedaan. Ook hebben we met een stand en workshops op de jaardag van de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) gestaan en hebben we een samenwerking met het wiskundemagazine Pythagoras. Daar staan we in iedere uitgave met aanvullende opdrachten. Bijkomend voordeel was dat het project een oplossing biedt voor het veelvoorkomende accommodatievraagstuk (beperkte ruimte, multifunctionele ruimte) door de inzet van inklapbare poolbiljarttafels.”

Economische aspecten

De KNBB hoopt verder dat de innovatieve en maatschappelijke impact aandacht genereert en daarmee nieuwe commerciële partners oplevert. La Rivière: “Het hele traject geeft een boost aan de imagoverandering van de pool-/biljartsport. Dat biedt kansen voor het verbinden van nieuwe partners, voor samenwerking met andere sporten en organisaties en voor nieuwe spelvormen, geschikt voor jeugd. Zo kunnen we drempels verlagen of wegnemen en wellicht ook deels het accommodatievraagstuk oplossen. Kort gezegd: dit EK heeft onze internationale positie versterkt, zowel sportief als innovatief gezien en zeker als het om ons imago gaat.”

Wil je ook een mobiele pooltafel op school en dat de wiskundeles en gymles verbonden worden? Neem dan contact op.

SmartPool, zowel het scholenproject als de overige side events van het EK, wordt mede mogelijk gemaakt door evenementensubsidie van het Ministerie van VWS. Het wiskundelespakket is samengesteld door Erik van Haren.