Spring naar content

Blog: Sociaaleconomische waarde van sport en bewegen onderbouwd: nu samen voor goud?

Of je nu van sport houdt of het liever bij wat dagelijks bewegen houdt: iedereen heeft wel persoonlijk ervaring met de effecten, hoe verschillend ook. Je voelt je fitter en bent sterker. Je loopt eens een blessure op. Je maakt lol met teammaatjes. Je ergert je aan voetbalvandalisme. Je ziet dat het je kind zelfverzekerder maakt en leert omgaan met winst en verlies, Je ziet als werkgever dat de vitaliteit van medewerkers toeneemt en het ziekteverzuim afneemt. En je geniet van het zien van een mooie topsportwedstrijd…

Update onderzoek sociaaleconomische waarde sporten en bewegen

Ecorys heeft in 2021 een update uitgevoerd van het onderzoek naar de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen. Bekijk de resultaten in deze infographic. Of lees de uitleg in dit artikel. Hier vind je het volledige rapport.

Zijn dat alleen maar individuele ervaringen? Of levert het de maatschappij ook wat op? Wie sport en bewegen op de lokale agenda wil zetten, moet met een onderbouwd verhaal komen. Gemeenten willen weten of de inzet van publieke middelen voor sport zich ook terugbetaalt. Daarom hebben we onderzoek laten doen naar de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen, dat we hebben samengevat in een het artikel Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen. Eindelijk hebben we met elkaar zicht op de effecten van sport en bewegen, een resultaat waar ik trots op ben.

Sporten en bewegen levert euro’s op

Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro opleveren aan maatschappelijke winst, zo blijkt. Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid dragen bij aan dat positieve resultaat. Blessures en extra zorgkosten bij een langere levensverwachting leveren kosten op, maar deze lasten vallen weg tegen de baten.

Zowel op het domein van gezondheid, arbeid als sociaal gebied is de meerwaarde opvallend te noemen.

Als werkgever vind ik het belangrijk dat ziekteverzuim afneemt en arbeidsproductiviteit toeneemt; het maakt investeren in een gezonde werkomgeving aantrekkelijk en rendabel. Dat is ook voor gemeenten van belang, want het betekent een mogelijke kostenbesparing vanuit de WMO.

De gezondheidszorg kan zich verheugen op een toename van kwaliteit van leven van de burger en een besparing op de ziektekosten. De kosten die de toename aan blessures met zich meebrengen vallen hierbij in het niet. De 1e en 2e lijns gezondheidszorg kan nog zoveel meer gebruik maken van dit ‘medicijn’. Ook schept deze wetenschap kansen voor zorgverzekeraars.

Zet geen rem op je handelen

De sociale waarde van sport en bewegen is lastiger te kapitaliseren. Afname van crimineel gedrag, plezier, minder schooluitval en betere schoolprestaties zijn effecten die zich voordoen maar zich lastig in euro’s laten uitdrukken. En die ook moeilijker bewijsbaar zijn. Blijven beleidsmakers zich verschuilen achter een gebrek aan bewijslast? Ja, als Kenniscentrum Sport zijn we een groot voorstander van het inzetten van effectieve, onderbouwde interventies. Op het ene terrein is dat gemakkelijker dan het andere. Ik ben er voor dat we ook in het sociale domein bewijslast blijven vergaren, maar laat dat ons handelen vooral niet remmen. Niet ronddraaien in nadenken, maar gewoon doen en al doende de argumenten verzamelen.

Vele partijen in onze maatschappij ondervinden profijt van de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen: denk aan gemeenten, OCW, Justitie en natuurlijk het individu zelf. Maar wie betaalt de investering in sport? Sport en bewegen kan vooralsnog op weinig (financiële) steun rekenen van ministeries en organisaties die gericht zijn op gezondheidsbevordering, onderwijs of bijvoorbeeld sociale zaken.

Samen voor goud

Wanneer slaan beleidsmakers en ministeries de handen ineen? Wanneer wordt de waarde van sport en bewegen maximaal verzilverd door het te integreren in andere beleidsdomeinen? Gebrek aan bewijslast kan de reden niet meer zijn….

In de sport is men gewend ‘samen voor goud’ te gaan. Ik hoop dat we op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen bredere allianties kunnen smeden: de sport samen met onderwijs, zorg, ondernemers, zorgverzekeraars, justitie, noem maar op… Dan krijgt ‘samen voor goud’ een nieuwe lading: integraal de maatschappelijke en economische waarde van sport en bewegen verzilveren! Waar wachten we nog op?