Spring naar content

Specialiseren? Nee! Meerdere sporten beoefenen is beter

Wij hebben het al eerder gezegd en nu hebben ook de grootste Amerikaanse sportinstanties zich over het onderwerp uitgesproken: te vroege specialisatie in één sport doet kinderen meer kwaad dan goed.

Door zich achter dit standpunt te scharen, hopen onder andere het Amerikaans Olympisch Comité, de National Football League en National Collegiate Athletic Association de trend al op jonge leeftijd te specialiseren, tegen te gaan.

Het opkomen van het vroege specialiseren hangt sterk samen met de groeiende nadruk op presteren, op winnen. ‘Winnen en vroege specialisatie gaat enkel om de ouders’, vertelt Sue Hunt, hoofd marketing voor de Tennis Association. ‘Kinderen willen vooral plezier hebben.’

Leidt vroege specialisatie tot betere sporters?

Zelfs ouders die geen sportcarrière voor ogen hebben voor hun kind voelen de druk van vroege specialisatie uit angst dat hun kind anders achter zal lopen. Maar is dat wel zo?

Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat het vroeg specialiseren in één sport geen positief, maar zelfs een negatief effect heeft op de ontwikkeling van een kind als atleet. Onder vroege specialisatie wordt verstaan: kinderen onder de 12 jaar (soms al vanaf een jaar of 7) die zich richten op één sport voor meer dan acht maanden tijdens een periode van minstens een jaar ten koste van andere sporten. Ook topsporters benadrukken de negatieve effecten hiervan.

Het focussen op één sport verbetert wel specifieke vaardigheden, maar niet de algehele sportiviteit en motorische ontwikkeling van een kind.

Hoger risico op blessures

Voor kinderen die per week meer uren aan één sport besteden dan ze oud zijn in jaren (dus een 9-jarige die meer dan 9 uur per week voetbalt) is het risico op blessures bovendien hoger dan voor kinderen die meerdere sporten beoefenen. Ook kinderen die twee keer zo veel tijd doorbrengen met georganiseerde sporten als dat zij vrij spelen, hebben een verhoogde kans op overbelasting.

De meeste kinderen zullen niet opgroeien als topsporters. Ongeacht hun (toekomstig) niveau hebben kinderen baat bij het beoefenen van meerdere sporten. Natuurlijk kunnen ze aan de één meer tijd besteden dan aan de andere, zolang hun sportervaring maar niet beperkt wordt tot één sport. Want variatie komt zowel hun ontwikkeling als plezier ten goede!