Spring naar content

Sport & bewegen en de Omgevingswet: voorbeeld burgerparticipatie bij inrichting Landgoed Adrichem Beverwijk

In navolging op de Handreiking Sport & Bewegen en de omgevingswet (VSG) heeft Kenniscentrum Sport toegezegd aanvullende nieuwe voorbeelden te beschrijven en te delen op Allesoversport.nl. In dit artikel het voorbeeld burgerparticipatie in de gemeente Beverwijk: hoe men de bevolking bij de inrichting van Landgoed Adrichem betrokken heeft. Een korte samenvatting van het stappenplan in de Handreiking lees je op Allesoversport.nl.

De hockeyclub BHC Overbos had in 2014 een wachtlijst en zocht naar oplossingen voor haar capaciteitsbehoefte. In oktober 2014 komt BHC Overbos bij gemeente Beverwijk met het verzoek om een vierde kunstgrasveld vlakbij de huidige hockeyvelden (scenario 1). Omdat de hockeyvelden in een park liggen omvat dit verzoek meer dan alleen een sportvraagstuk; namelijk ook financiën, ruimte, verkeer, parkeren, overlast, natuur en waterberging.

Initiatief bij sportverenigingen

Vanwege weerstand van omwonenden en vertegenwoordigers van natuurbehoud op scenario 1, start de gemeente Beverwijk met een integrale benadering, waarbij alle betrokken partijen zijn gehoord over wensen, kansen en grenzen.

Eind 2016 komt de gemeente met een tweede scenario 2, maar dit beperkte de voetbalcapaciteit van het sportpark. De sportverenigingen van sportpark Overbos hebben zich verenigd in de ‘Tafel van Adrichem’ en namen het initiatief tot het uitwerken van nieuwe scenario’s.

Scenario 3 uit april 2017 had maatschappelijke gedragenheid, maar was ruimtelijk en financieel een te grote uitdaging voor de politiek.

Uit bestuurlijk overleg kwam vervolgens scenario 4 met een locatie van een vierde hockeyveld op de plek van een vijver. Dit scenario is uiteindelijk onderzocht op haalbaarheid.

Open sportpark

De gemeente heeft het capaciteitsprobleem van één sportvereniging integraal bekeken door sportpark en stadspark als een geheel beweegvriendelijk park te bekijken voor een diversiteit aan gebruikers. De gemeente heeft hierbij de sportverenigingen, bewoners en belanghebbenden van het park betrokken. Dit heeft geleid tot een visie Landgoed Adrichem waarbij recreatiepark en sportpark worden vervlochten.

Voorbeelden van open sportparken

Meer weten over open sportparken? Lees hoe je de schaarse ruimte beter kunt benutten en hoe in Den Haag, Veendam en Harderwijk open sportparken zijn gerealiseerd. En bekijk de tipsheet Creëren van een open sportpark (2022).

Het sportpark Overbos wordt dus een open sportpark, waarbij de sportvelden in een parkachtige setting liggen, er een doorgaande verbindingsroute is voor voetgangers en fietsers, extra sporttoestellen, watertappunten en een skatebaan en beweegtuin. Een out-of-the-box gedachte heeft zelfs geleid tot het aanleggen van een vierde kunstgrasveld op de plek van een vijver. De capaciteit voor waterberging wordt zodanig vormgegeven dat het een veilige zone vormt tussen sportvelden en de rest van het park.

Meer lezen?

Lees meer over burgerparticipatie: 

Lees meer over voorbeelden van sport en bewegen in de Omgevingswet: