Spring naar content

Sport bij ziekte: belangrijk, maar geen wondermiddel

Veel mensen die een depressie of borstkanker hebben (gehad), ervaren dat bewegen en sport op verschillende manieren belangrijk zijn voor herstel, preventie of acceptatie. De uitkomsten van het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte bevestigen het belang van bewegen en sport voor veel mensen die een depressie of borstkanker hebben (gehad), maar tonen ook aan dat het geen wondermiddel is.

Bijna 20 procent van de volwassenen in Nederland krijgt ooit te maken met een depressie en meer dan een half miljoen mensen maken per jaar een depressieve episode door. Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Voor deze en andere chronische ziekten worden bewegen en sport als belangrijke middelen gezien voor herstel en ter preventie van herhaling. Ze maken vaak deel uit van behandelingsprotocollen. Niettemin vinden veel mensen die een depressie of borstkanker hebben (gehad), dat ze bij het (weer) gaan sporten niet goed begeleid zijn.

Zoektocht naar acceptatie

Sport en bewegen maken in de herstelfase vaak deel uit van een bredere zoektocht naar acceptatie en andere invullingen van gezond en waardevol leven. Veel patiënten ervaren daarbij te weinig persoonsgerichte en duurzame begeleidingstrajecten om daadwerkelijk actief te worden én te blijven. Goedbedoelde beweeg- en sportadviezen blijken hiervoor veelal niet voldoende.

Het onderzoek omvatte een online vragenlijstonderzoek en een kwalitatief onderzoek met interviews. De cijfers en verhalen van de patiënten uit het onderzoek roepen op tot meer persoonsgerichte begeleiding. Dat helpt hen bij het oppakken van bewegen en sport om de waarde voor herstel en gezond verder leven te verbeteren.

Sport en bewegen maken in de herstelfase vaak deel uit van een bredere zoektocht naar acceptatie en andere invullingen van gezond en waardevol leven.

Belemmerd

De ervaren waarde van sport voor mensen met een chronische ziekte kan zowel medisch-fysiek (bijv. conditioneel) zijn, als psychosociaal (bijv. afleiding, plezier, structuur, sociaal contact, zingeving). Tegelijkertijd voelen veel mensen met een chronische ziekte als depressie of borstkanker zich (sterk) belemmerd om te bewegen en te sporten als gevolg van de ziekte en/of behandelingen. Niet iedereen herkent de ‘helende werking’ van bewegen en sport uit eigen ervaring. Dat kan het gevoel geven niet genoeg te doen ter herstel of ter preventie van een nieuwe depressie.

Aanbevelingen sporten bij ziekte

Goede ondersteuning bij het (weer) oppakken van sport en bewegen vraagt om gerichte aandacht en het aansluiten bij de persoonlijke beweeg- en sporthistorie, competenties en wensen van patiënten. En om langere ondersteuning dan geboden (kan) worden vanuit de reguliere hulpverlening. Zorgverleners ervaren knelpunten in expertise, tijd en de vergoeding van zorgkosten voor het kunnen verlenen van goede beweeg-/sportzorg tijdens het herstelproces en daarna. Hoe complex het geven van adequate beweeg-/sportadviezen en -begeleiding is, zou ook meer aandacht moeten krijgen binnen de zorgopleidingen en -praktijk. Daarmee kan de waarde van bewegen en sport voor herstel en gezond leven vergroot worden.

Meer lezen