Spring naar content

Sport Data Valley helpt sportaanbieders en gemeenten bij data-analyse

Sport Data Valley brengt data uit sportonderzoek en praktijk samen op één platform en maakt inzichten beschikbaar voor een breed publiek. In dit artikel lees je wat dit oplevert voor gemeenten en sportaanbieders.

Iedere sporter verzamelt tegenwoordig data tijdens trainingen. Smartwatches en apps geven inzicht in afgelegde afstand, tijd en hartslag. Op basis van deze sport- en beweegdata wordt al veel onderzoek verricht. Sport Data Valley helpt hierbij door al het beschikbare sportonderzoek samen te brengen en analysetools voor iedereen toegankelijk te maken.

De inzichten hieruit kunnen zeker relevant zijn voor beleidsmakers bij gemeenten. Ook sportaanbieders zoals fitnesscentra kunnen het platform benutten om de beschikbare sportdata te analyseren. Alles gebeurt volledig volgens de privacyrichtlijnen en altijd met instemming van de sporter.

Onderzoek samenbrengen

Sport Data Valley is opgezet als nationaal platform voor onderzoek en data-analyse rond sport en bewegen. De opdracht daarbij was om de sportpraktijk, wetenschap, overheid en het bedrijfsleven meer te verbinden. Het vele sportonderzoek in Nederland moet zo meer worden samengebracht en voor iedereen beschikbaar komen. Auke Damstra, managing director Sport Data Valley: “Ons motto is dat we Nederland slimmer en beter willen laten bewegen.”

Iedereen kan zelf aan de slag

Auke Damstra

Het open platform is zo ingericht dat iedereen aan zelf aan de slag kan met analysetools van topwetenschappers. Waar data in het spel is, speelt privacy vanzelfsprekend een grote rol. Daarom geldt voor iedere gebruiker een belangrijk basisprincipe dat Damstra niet vaak genoeg kan benadrukken. “De sporter blijft altijd eigenaar van zijn eigen data. Het is niet zo dat we data verkopen aan derden of verder verspreiden.”

Niet alleen sporters kunnen inzichten krijgen in hun eigen prestaties. Coaches kunnen de vorderingen van een team volgen en voor gemeenten en sportaanbieders kan Sport Data Valley inzicht geven in het beweeggedrag van grotere groepen inwoners of klanten/leden.

Eigen data analyseren via het platform

Wie al data heeft kan die via het platform analyseren voor nieuwe inzichten. Datastewards van Sport Data Valley kunnen in projecten aanschuiven om te helpen bij die analyses. Het platform kan ook gebruikt worden om een cohort samen te stellen voor verder onderzoek, legt Damstra uit. “Stel je wil informatie verzamelen van inwoners over hoe zij bewegen, dan kun je met het platform een groep samenstellen en die mensen vragen om hun data met je te delen. Zo kun je die data van een hele groep op een privacy goedgekeurde manier verzamelen.”

Met de koppelingen die Sport Data Valley heeft ingebouwd met wearables van onder andere Polar, Garmin en Fitbit kunnen sporters die mee willen werken aan een beweegonderzoek eenvoudig hun gegevens uploaden. In Sport Data Valley zit ook de mogelijkheid ingebouwd om een wekelijkse vragenlijst in te laten vullen over hoe vaak ze zijn gaan sporten of bewegen.

Onderzoek minder tijdrovend

Het opzetten van een gedegen beweegonderzoek is daarmee veel minder tijdrovend geworden, legt Damstra uit. “Als je kijkt naar onderzoek rond sport en bewegen dan kost het verzamelen en opschonen van datasets tachtig procent van de tijd. Sport Data Valley kan erg helpen om dat proces gemakkelijker te maken, waarbij de privacy van de sporters altijd gewaarborgd blijft.”

Waarde voor gemeenten

Hij merkt dat het kennisniveau over sportdata en onderzoek begrijpelijkerwijs erg verschilt per gemeente. Veel grotere gemeenten hebben al aparte afdelingen voor onderzoek, maar de kleinere gemeenten hebben daar niet altijd budget voor. Damstra wil dat onderscheid proberen weg te nemen. “Wij willen er voor iedereen zijn dus ook voor kleine gemeenten die niet alles in huis hebben, maar wel wat willen doen met data over hun inwoners.”

Hij is ervan overtuigd dat op lokaal niveau sportdata meer inzicht kan bieden. Wat data voor inzicht kan geven, hangt natuurlijk sterk af van de beleidsvraag. “Het begint met data, dan krijg je inzicht, daar kun je weer je je beleid op aanpassen. Je moet wel een goede vraag hebben.” Een goed voorbeeld daarvan vindt hij hoe de gemeente Eindhoven in samenwerking met hoogleraar Steven Vos (TU/e) onderzoek heeft gedaan naar het verschil in beweeggedrag van Eindhovenaren overdag en ’s avonds. “Met die data heeft de gemeente het licht in parken aangepast omdat ze zagen dat mensen ’s avonds op die plekken minder bewogen.”

Inactieve sporters bereiken

Sport Data Valley heeft al meer dan honderd uiteenlopende projecten lopen. Voor Damstra springt de recente samenwerking met het online fitnesskanaal Fitchannel daar echt uit. “Daarmee bereiken we een groep sporters die weinig mensen bereiken. Het zijn mensen die niet bij een sportschool komen en zij zijn niet bij een bond aangesloten. Zij bewegen wel en hebben ook baat bij feedback op basis van hun eigen data om overbelasting te voorkomen.” Sport Data Valley heeft daarom met Fitchannel de RPE-schaal (Rating of Perceived Exertion) aangepast naar een vijfpuntsschaal om de zwaarte van de training aan te geven. Door steeds de smiley te kiezen die het gevoel na de inspanning het beste weergeeft, kan een trainingsprogramma worden aangepast naar niveau.

Samenwerken met NLActief

Damstra vindt de samenwerking met Fitchannel een goed voorbeeld van wat Sport Data Valley te bieden heeft voor sportaanbieders. “Bij Fitchannel helpen we bij het valideren van vragenlijsten om van dag tot dag te bekijken hoe zwaar een training wordt ervaren. Wij geven advies over hoe je dat het beste kan uitvragen zodat je je sporters op basis van wetenschappelijke inzichten ook kunt adviseren. Dat gaan we in 2021 samen met NLactief ook doen met de sportscholen.

Zo kunnen wij ook weer inzichten teruggeven over bijvoorbeeld hoe vaak medewerkers en klanten van sportscholen geblesseerd raken. Je kunt zelfs kijken of je dat in zekere mate kunt voorspellen. Met data kun je heel veel inzicht krijgen om beter te worden in je sport.”

Nieuw projecten bij Sport Data Valley

Een nieuw onderzoeksproject waar Damstra hoge verwachtingen van heeft, is de SQUASH-vragenlijst. Deze enquête over de beweegrichtlijn is opgezet door het RIVM en wordt jaarlijks gebruikt om te meten in hoeverre Nederlanders voldoen aan de beweegrichtlijnen. Met Kenniscentrum Sport & Bewegen maken we deze vragenlijst toegankelijk voor iedereen. “We willen elke Nederlander de gelegenheid geven die vragenlijst in te vullen, om te kijken wie de beweegrichtlijnen haalt.” Ook kunnen professionals, zoals leefstijlcoaches en praktijkondersteuners van de huisarts, de vragenlijst gebruiken bij begeleiding van cliënten en patiënten.

Damsma kijkt ook erg uit naar de hackathon op 5 februari waarbij vijftig studenten en professionals beweeg- en gezondheidsdata analyseren die publiekelijk beschikbaar zijn. Zij zoeken naar inzichten en oplossingen voor Amsterdam Nieuw-West. “We laten groepen dataonderzoekers met elkaar verschillende datasets combineren en analyses daarop loslaten om te ontdekken hoe we die wijk nog vitaler kunnen maken. Degene met het beste idee wint ook nog een prijs.”

Voor meer informatie, kijk op: www.sportinnovator.nl