Spring naar content

Sport en het Nederlandse EU-voorzitterschap

In het eerste halfjaar van 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie. Kenniscentrum Sport volgde de ontwikkelingen in dit halfjaar op de voet. Dit artikel is onderdeel van een online dossier dat in deze periode werd aangelegd.

Integriteit in de sport

logo eu2016
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Integriteit in de sport was het centrale thema voor het voorzitterschap van Nederland. Integriteit in de sport is een breed onderwerp. Daarom focuste Nederland op die onderdelen die bij uitstek om een internationale aanpak vragen. Het hoofdonderwerp waar Nederland zich op richtte was de toewijzing van grote internationale sportevenementen.

Bij de toewijzing van evenementen gaat het vooral om de transparantie en good governance. Dat zijn onderwerpen die veel in het nieuws zijn, en meestal niet in positieve zin. Een goede reden om hier in internationaal verband aan te werken.

Er waren ook andere redenen om integriteit als prioriteit te kiezen: denk aan de roep van de belastingbetaler over het juiste gebruik van overheidsgeld. Ook zag Nederland kansen om de sport als showcase op het vlak van integriteit in te zetten. Zo kon de sport zich profileren als platform voor goed bestuur, transparantie en integriteit.

Naast dit hoofdonderwerp besteedde Nederland in zijn rol als EU-voorzitter aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • voorkomen van doping en matchfixing
  • voorkomen van geweld bij recreatieve sport (grassroot sport)

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap werd een Position Paper over Integriteit opgesteld. Dit position paper gaat in op de verschillende aspecten van integriteit. Wat is integriteit, en wat is good governance? En hoe speelt dat een rol bij megasportevenementen? De publicatie is in het Engels: Integrity & Sport events. Position Paper.

Het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht stelden samen in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap het rapport ‘Creating social impact with sport events‘ op. Doel van het onderzoek was de bestaande kennis over de maatschappelijke impact van sportevenementen in kaart brengen, en daarnaast strategieën en voorwaarden op een rij zetten die de impact nog kunnen bevorderen.
Uitkomsten van het rapport: sportevenementen bieden deelnemers een podium, liefhebbers vermaak en inspiratie, vrijwilligers een unieke ervaring, en sponsoren en politici een gelegenheid om hun betrokkenheid bij de sport te tonen. Maatschappelijke impact ontstaat niet zomaar. Het is belangrijk dat de organisatoren van het evenement heel bewust inzetten op het genereren van die sociale betekenis.

Europese conferentie over doping

Op 15 juni 2016 vond de Europese conferentie over doping plaats. De conferentie bracht vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de nationale dopingagentschappen uit de EU-lidstaten, sportkoepels en andere belanghebbenden bijeen in Amsterdam. Het doel was van gedachten te wisselen over de nieuwe Europese regels voor dataprotectie en hoe dit antidopingbeleid in de verschillende lidstaten de rechten van atleten beïnvloedt. Daarnaast was er aandacht voor de rol van voorlichting en bewustzijn over de gevolgen van dopinggebruik.

De Nederlandse minister van Sport Edith Schippers, haar Vlaamse collega van Sport Philippe Muyters en de Europese commissaris voor Sport Tibor Navracsics spraken tijdens de conferentie. Vanuit de World Anti-Doping Agency gaven president Sir Craig Reedie en aantredend directeur Olivier Niggli een presentatie.

Meer lezen?

Wat is doping precies, hoe wordt de dopinglijst vastgesteld, hoe wordt aan handhaving en opsporing gedaan en wat zijn dopingrisico’s voor sporters? Kenniscentrum Sport zette de feiten en cijfers op een rij samen met de Dopingautoriteit. Bekijk het hoofdartikel over doping op allesoversport.nl.

Met dank aan: www.eu2016.nl

Verslagen van overige bijeenkomsten

Raadsconclusies bevorderen van integriteit, transparantie en goed bestuur in grote sportevenementen, d.d. 31 mei 2016.

Conclusies van de Raad betreffende het verbeteren van integriteit, transparantie en goed bestuur bij grote sportevenementen.

In de conclusies van de Raad betreffende het verbeteren van integriteit, transparantie en goed bestuur bij grote sportevenementen worden verschillende maatregelen voorgesteld om deze beginselen op nationaal en Europees niveau toe te passen tijdens alle fasen van zulke evenementen (haalbaarheid, kandidaatstelling, voorbereiding, organisatie, evaluatie, nalatenschap), ook in de periode na de beëindiging van het evenement.

De tekst benadrukt ook de noodzaak van een regelmatige dialoog tussen de lidstaten, de Commissie en de sportwereld, en de rol van nationale, regionale en lokale overheidsinstanties op het gebied van financiering, infrastructuur, milieubescherming, veiligheid, beveiliging en planning van grote sportevenementen, en bij het veiligstellen van de duurzaamheid ervan.

Kamerbrief over mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen, d.d. 9 maart 2016.

Minister Schippers (VWS) reageert op een verzoek van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer. De commissie vraagt om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen. Mensenrechten is een belangrijk thema van het Nederlandse voorzitterschap.

Wat doet de EU op sportgebied?

Sport is op Europees niveau een relatief nieuw onderwerp. In het verdrag van Lissabon werd sport voor het eerst genoemd: verdrag Lissabon – sport. Sport is een zogenaamde ondersteunende bevoegdheid van de EU. Dat houdt in dat de EU de samenwerking tussen beleidsmakers stimuleert en de dialoog aangaat met sportorganisaties om de positieve waarden van sport uit te dragen en tegelijk de problemen aan te pakken.

Binnen het Europese programma Erasmus+ Sport is subsidie beschikbaar om initiatieven die de Europese thema’s versterken te ondersteunen.

Meer informatie

Op het kennisportaal van Kenniscentrum Sport vindt u meer informatie over ontwikkelingen in de EU die met sport te maken hebben, bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor samenwerking met andere landen binnen het Erasmus+-programma.