Spring naar content

Sportakkoord in Haaksbergen: clubs krijgen hulp vanuit een ‘goed geolied netwerk’

Lokale sportakkoorden zorgen in veel gemeenten voor verbinding tussen sociaal domein, sport en bewegen, onderwijs en gezondheid. Ook in Haaksbergen is intussen een goede structuur gevonden voor de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. De gemeente heeft een kernteam, met Saskia Smit als adviseur lokale sport. Buurtsportcoach Nienke Schuppers kreeg extra uren voor de coördinatie. Hoe vullen zij hun werk in?

Niels Hartlief is beleidsmedewerker Sport in de gemeente Haaksbergen en maakt deel uit van het kernteam. “Vanaf het moment dat we startten met het opstellen van het Sport- en Beweegakkoord [Haaksbergen, Natuurlijk in beweging], is ingezet om dit met zoveel mogelijk partijen, zoals sportverenigingen, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties, buurtsportcoaches, eerstelijnszorg en commerciële partijen in te vullen. Eind 2020 was het Sport- en Beweegakkoord af en door ruim veertig partners ondertekend.”

De volgende stap was het instellen van een kernteam en het aanstellen van een coördinator. Dat werd Nienke Schuppers, omdat zij al een belangrijke rol had als buurtsportcoach en beschikt over een groot lokaal netwerk. Zij begon in eerste instantie als coördinator voor vier uur per week en met ingang van dit jaar is dit uitgebreid naar acht uur.

Samenwerking en korte lijntjes

Vanaf het begin werd gebruik gemaakt van de kennis van Saskia Smit, adviseur lokale sport. Zij constateerde dat de verenigingsondersteuning, zoals beoogd vanuit het Sportakkoord, nog onvoldoende ruimte had. Met Nienke Schuppers ondernam zij actie. “Nienke werd kartrekker, zij legde de contacten met de verenigingen en koppelde hulpvragen terug naar mij. Al snel kwamen we tot de conclusie dat deze korte lijntjes en goede samenwerking veel op konden leveren.”

Nienke Schuppers vult aan: “Door met de adviseur lokale sport de hulpvragen op te pakken, combineren we lokale kennis met de kennis van regionale en landelijke spelers en mogelijkheden. We vullen elkaar goed aan. Zo heb ik het gevoel dat ik ook echt iets te bieden heb aan verenigingen.”

Tijd voor ondersteuning

Ook de gemeente ziet de meerwaarde van deze aanpak. Niels Hartlief: “Als kerngroep waren wij het erover eens dat er meer moest gebeuren voor de clubs. Daarom besloten we om vanuit het Sportakkoord extra ondersteuning te bieden aan verenigingen. Dat betekent ook dat je daadwerkelijk menskracht moet vrijmaken, zodat Nienke en Saskia tijd hebben om aan de slag te gaan met de hulpvragen van clubs. Dat kan nu via het Sportakkoord.”

Nienke Schuppers: “Ik denk ook dat sportbonden zelf een belangrijke rol spelen om de eigen sportverenigingen te ondersteunen, aanvullend op wat de gemeente biedt. Juist door de komst van de adviseur lokale sport krijgt dit nu meer aandacht en kun je beter op bepaalde vragen ingaan. Omdat de adviseur lokale sport goed op de hoogte is van het ondersteuningsaanbod en services van sportbonden is dat een welkome aanvulling in de ondersteuning van de sportverenigingen.”

Tonego ’65

Een club die de waarde van de aanpak kan bevestigen, is basketbalvereniging Tonego ’65. Vincent Paf is bestuurslid technische zaken van de club en vertelt: “Binnen de club worstelen we al enkele jaren om leden, ouders en oud-leden te betrekken bij het invullen van vrijwilligerstaken. We probeerden een nieuwe structuur op te zetten met verschillende commissies, maar liepen vast. We hebben de Nederlandse Basketball Bond om hulp gevraagd. Onze regiomanager heeft toen contact opgenomen met Saskia en Nienke. Via die weg hebben we de perfecte ondersteuning gevonden vanuit het Sportakkoord. Een procesbegeleider helpt ons nu met een traject om het aantal commissies drastisch terug te brengen en onze vereniging klaar te maken voor de toekomst.”

Afstemming met sportbonden

Saskia Smit benadrukt het belang van een goede samenwerking met de landelijke sportbonden. “In het geval van Tonego ’65 hebben we dat goed kunnen zien: als de bond de lokale lijntjes kent en zoals in dit geval de adviseur lokale sport benadert, dan is de juiste ondersteuning snel afgestemd.” Smit investeerde daar bewust in door contact te leggen met alle regiomanagers van de bonden. “En ik weet dat veel van de adviseurs lokale sport in Overijssel dat ook goed op orde hebben. De korte lijnen, het persoonlijke contact, dat zijn dingen die heel veel opleveren.”

Even aftasten

Nienke Schuppens: “Het is prettig dat de adviseur lokale sport zich flexibel en dienstverlenend opstelt. Ook is de kennis en ervaring die zij inbrengt waardevol. Dat maakt het een fijne samenwerking. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld en dat is wel belangrijk.”

Eerder was de inzet van Saskia Smit voornamelijk gericht op het verstrekken van services, maar sinds januari 2022 is ze meer op beleidsniveau en de kwaliteit van clubondersteuning aan het adviseren. Dit sluit aan op de behoeften in Haaksbergen. De adviseur lokale sport en de buurtsportcoach werken nauw samen. Saskia Smit: “Dat gaat heel goed: ik kan helpen bij de inrichting van de basis voor de verenigingsondersteuning en om de juiste begeleiding voor een hulpvraag te vinden. Zo krijgen de clubs begeleiding op maat en zorg ik voor de borging van duurzame oplossingen voor de gemeente.”

Ook Hartlief is positief over de werkwijze. “Samen zaken oppakken geeft veel energie. Het Sportakkoord heeft ons vooral inzicht in de behoeftevraag opgeleverd. Ik zie het ook wel als een experiment: soms lukken dingen, soms ook niet. We staan niet stil, niets is in beton gegoten. We willen constant openstaan voor nieuwe dingen.”

Hulp durven vragen

Vanuit het lokale Sport- en Beweegakkoord vinden met enige regelmaat Sportcafés plaats. De betrokkenen blikken daarin terug op recente successen en halen informatie op over wat er speelt binnen de gemeente. Tonego ‘65 zou in het eerstvolgende Sportcafé moeten vertellen over hun ervaringen. Paf doet dat graag: “Het doet goed om als club te horen van andere clubs dat zij met dezelfde problemen kampen. Als wij deze clubs kunnen helpen door ons verhaal te doen, graag. Durf hulp te vragen: aan je sportbond of aan de gemeente. Je hoeft het niet alleen te doen.”

Saskia Smit en Niels Hartlief beamen dat. “Het is mooi dat de clubs hun hulpvraag kunnen en durven stellen en dan worden geholpen vanuit een goed geolied netwerk. Samenwerking leidt tot mooie resultaten.”