Spring naar content

Sportapps bieden sporters en verenigingen kansen en zorgen

Sportapps worden gebruikt door sportverenigingen, door informele groepen en door breedtesportevenementen. In welke mate ze gebruikt worden en hoe men daar tegenaan kijkt, was het onderwerp van een onderzoek van het Mulier Instituut.

De kansen van apps

Mulier onderzocht het gebruik van, en de houding ten opzichte van hardloopapps, wandelapps en fietsapps. Uit het onderzoek bleek dat deze sportapps zeker kansen bieden voor sportverenigingen, sportevenementen en informele groepen.

  • Apps geven sporters en hun trainers inzicht in prestaties
  • Apps plaatsen prestaties in perspectief
  • Ook voorzien apps in de behoefte aan sociale contacten met medesporters

De keerzijde van apps

Daarnaast worden ook de keerzijden ervaren in het onderzoek. Met de mogelijkheid tot (digitale) ontmoeting met gelijkgestemden en toegang tot trainingsexpertise, worden apps op onderdelen ook als mogelijk substituut (en dus bedreiging) voor sporten in verenigingsverband gezien.

Nieuwe dimensie

Enkele andere bevindingen zijn:

  • Inzet van sportapps bij sportverenigingen en informele groepen is zelden beleid en komt meestal voort uit het enthousiasme en eigen initiatief van trainers of begeleiders.
  • Bij evenementen kan een deelnemer met een sportapp zijn positie monitoren. Dit komt de beleving en de prestatie van een deelnemer ten goede.
  • Sportapps geven een nieuwe dimensie aan sporten die individuele en lange trainingen aantrekkelijker maken.
  • De kans bestaat dat sportapps de motivatie niet bevorderen en overtraining in de hand werken.
  • Gebruik van sportapps wordt belemmerd door rompslomp zoals aan- en uitzetten, opladen en synchroniseren.
  • Door voortdurende vernieuwing spelen sportapps in op de behoeften van de sporter en begeleiders, waarmee zij zich stevig in het sportlandschap verankeren.

Lees meer over activity trackers en wearables in dit artikel.

Onderzoeksproject

Dit factsheet is door het Mulier Instituut gerealiseerd in het kader van het onderzoeksproject Voor iedereen een App. Projectpartners zijn onder andere Fontys Sporthogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Economische Hogeschool Tilburg en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Meer informatie vind je ook in het artikel over het onderzoeksproject.

Meer lezen