Spring naar content

Sporters voelen zich gelukkiger

Wat is ons Bruto Nationaal Sportgeluk? Het Mulier Instituut deed verkennend onderzoek naar de relatie tussen sport en geluk. En wat blijkt: sporters zijn wel degelijk gelukkiger dan niet-sporters.

Sporters geven aan zich gelukkiger te voelen dan mensen die niet aan sport doen. Degenen die sporten, geven hun geluksgevoel een 7,5, tegen een 7,0 voor degenen die niet aan sport doen. Vergelijkbare verschillen werden gevonden tussen leden van sportverenigingen en mensen die geen lid zijn van een sportvereniging, en tussen mensen die sportvrijwilligerswerk doen en zij die dat niet doen.

Wat is oorzaak en wat is gevolg?

De onderzoekers waarschuwen dat daaruit niet de conclusie mag worden getrokken dat een verhoging van de sportdeelname automatisch betekent dat Nederlanders gelukkiger worden. Mulier Instituut-onderzoeker Remko van den Dool: “Ten eerste is nog niet duidelijk wat hierin oorzaak is en wat gevolg. Het kan ook zijn dat gelukkige mensen makkelijker de weg naar de sport vinden. Maar daarnaast is van belang dat andere factoren – zoals de gezondheid, het vermogen om met tegenslag om te gaan en de ervaren steun uit de omgeving – waarschijnlijk belangrijker zijn voor het geluksgevoel dan de sport. Desondanks zien we wel degelijk dat sport van betekenis kan zijn voor het geluk. Voorwaarde is wel dat mensen plezier beleven aan het participeren in sport.”

Wat betekent sport voor de maatschappij?

Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF geeft aan blij te zijn met de uitkomsten. “Ik hecht eraan dat de wetenschap zich richt op sport en dat onafhankelijk wordt vastgesteld wat sport voor de maatschappij betekent. Natuurlijk zien wij dat andere zaken zoals arbeid, onderwijs en zorg belangrijke hoofdzaken in het leven zijn. Positieve sportervaringen kunnen hier gelukkig een extra dimensie aan toevoegen die het leven van veel Nederlanders verrijkt.”

Meer lezen