Spring naar content

Sportopleidingen: voor elk wat wils

Of mensen nu als professional of als vrijwilliger actief zijn op het gebied van ondersteuning bij sport en bewegen, hun deskundigheid is belangrijk om mensen op een gezonde manier te laten bewegen. Daarvoor is er een heel divers aanbod aan opleidingen op het gebied van sport en bewegen.

Naast het grote belang van deskundigheid van begeleiders is het aanbieden van opleidingsmogelijkheden ook een middel om met name vrijwilligers te behouden. Het werken aan de eigen ontwikkeling van mensen is een blijk van waardering en helpt mensen om te groeien in hun functioneren.

Overzicht

Opleidingsmogelijkheden in de sport zijn er op allerlei niveaus en terreinen. Een totaaloverzicht is bijna onmogelijk te maken. Met Sportopleidingen.nl doet NOC*NSF hiertoe wel een poging. Hieronder vind je een opsomming van enkele typen opleidingen.

Hbo- en mbo-opleidingen

Voor professionele ondersteuners van sport en bewegen, zoals buurtsportcoaches en leraren lichamelijke opvoeding, zijn er beroepsopleidingen. Deze zijn er op verschillende niveaus en met diverse invalshoeken. In beroepen op mbo-niveau ben je vaak uitvoerend bezig en werk je vooral taakgericht. Bij beroepen op hbo-niveau ga je meer de diepte in en word je een specialist op een bepaald gebied. Je spoort problemen op en zoekt naar oplossingen. Ook is je rol binnen een bedrijf meer gericht op leidinggeven en coördineren.

Na afronding van dit soort opleidingen kun je ook na- en bijscholingen volgen.

Werk je met een oudere doelgroep? Lees dan ook: Een overzicht van opleidingen, trainingen en (bij)scholingen gericht op ouderen.

Sportspecifieke opleidingen

Alle sportbonden ondersteunen hun verenigingen in het opleiden van trainers en coaches in hun eigen tak van sport. Bij de meeste bonden varieert dat van kortdurende opleidingen voor bijvoorbeeld enthousiaste ouders tot trainerscursussen op het hoogste niveau.

Algemene (bij)scholingen voor trainers en coaches

Sommige vaardigheden van trainers en coaches hebben niet zozeer met hun eigen sport te maken, maar zijn algemener. Denk daarbij aan didactische vaardigheden of het begeleiden van specifieke doelgroepen zoals peuters of mensen met autisme. Voor dergelijke scholingsmogelijkheden is er de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. Op de website vind je talloze scholingsmogelijkheden.

Sportbestuurders

Ook sportbestuurders kunnen op allerlei gebieden ondersteuning vinden in scholingen, bijvoorbeeld via de Sportbestuurders Academie. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van jongeren bij het clubbestuur of aan het ontwikkelen van beleid voor een veilig sportklimaat.