Spring naar content

Sportpark Galecop weet nieuwe doelgroepen aan zich te binden

De sportverenigingen van Sportpark Galecop en de gemeente Nieuwegein besloten vorig jaar om structureel nieuwe klantgroepen aan te trekken voor een beter gebruik van de faciliteiten van het sportpark. Geen liefdewerk, oud papier, maar op basis van een verdienmodel. In dit artikel laten we nieuwe klanten aan het woord over hun ervaringen.

Roel Peter Wierenga is senior coördinator Facility & Hospitality van het accountancy en belastingadviesbureau BDO op de locatie Utrecht. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van faciliteiten voor medewerkers die regelmatig vanuit het hele land bedrijfstrainingen volgen op het kantoor in Utrecht. Wierenga: “Het kantoor herbergt zo’n 240 werkplekken en er worden regelmatig cursussen gegeven op de daartoe ingerichte eerste etage. Op drukke werkdagen is het aanbod aan eigen parkeerplekken onder het gebouw al nauwelijks voldoende, maar op cursusdagen wanneer grote groepen cursisten cursussen volgen in het gebouw, loopt die druk onevenredig op”.

Mobiliteitsoplossingen

Daarom was Wierenga blij met het aanbod dat sportparkmanager Jimte Poelman hem ruim een jaar geleden deed. Want het sportpark, op ongeveer 7 kilometer afstand van BDO, had een ruime hoeveelheid parkeerplekken beschikbaar en stelde die tegen een redelijke vergoeding ter beschikking.

Probleem was alleen dat de cursisten, zakelijke professionals, niet echt blij waren met het vooruitzicht in weer en wind van en naar het hoofdkantoor te fietsen. Wierenga: “We hebben toen een pendelbus geregeld om de cursisten van het sportpark op te halen en daar weer terug te brengen. Het busje pendelt nu regelmatig, compleet met BDO logo voor de herkenbaarheid, heen en weer”.

Is het een blijvende oplossing?

Wierenga: “Het parkeerprobleem op het bedrijvencomplex Papendorp wordt de komende jaren groter. BDO wil blijven groeien en ook de andere bedrijven op het complex zullen niet krimpen. Het parkmanagement heeft al eens geprobeerd elkaars parkeerruimte beschikbaar te maken, maar dat vergt toch meer geregel. We hebben met de voorzieningen van Galecop voorlopig een betere oplossing”.

Al bewegend de Nederlandse taal leren

SVS-Inburgering Nieuwegein biedt lessen Nederlands aan ten behoeve van de inburgering van statushouders uit Nieuwegein, IJsselstein en Houten. Hoofddocente Marian Bijvoet is in 2018 via het Steunpunt Vluchtelingenwerk Nieuwegein in contact gebracht met Jimte Poelman van sportpark Galecop: “Het Steunpunt Vluchtelingenwerk Nieuwegein wilde altijd al meer intensievere dagbesteding voor statushouders. We willen hen niet alleen Nederlands leren maar ook kennis laten maken met onze samenleving. Wij waren blij om onze taallessen te kunnen combineren met bewegingsactiviteiten. Zo kunnen we de statushouders beter kennis laten maken met elkaar en met de mensen van het sportpark”.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Vitale taallessen| foto: Jimte Poelman

“We begonnen vorig jaar met een groep van 14 statushouders uit Eritrea. Die volgden taallessen in het clubgebouw van de honk- en softbalvereniging Diamonds. Na anderhalf uur les gingen ze buiten onder begeleiding van coaches beweeg- of sportoefeningen doen en daarna weer door met de taalles. Inmiddels lopen er nu twee nieuwe groepen bij de atletiekvereniging. De gemeente betaalt de accommodatie, wij de koffie. De huidige twee groepen hebben wat meer oudere, soms analfabete cursisten. Dan is communiceren sowieso al moeilijker en ze zijn ook terughoudender met bewegen. Het grote voordeel is dat we deze mensen door de taal kunnen verbinden met buitenwereld, alleen al doordat ze tussen Nederlandstaligen op het sportterrein bezig zijn. Een van onze cursisten is zelfs vrijwilliger geworden bij de voetbalclub, louter omdat hij de taal al doende wilde leren spreken. De drempel om deze stap te zetten was aanzienlijk verlaagd doordat hij het sportpark al kende van de taallessen.”

Het aantal statushouders daalt door veranderend beleid, worden de groepen straks niet te klein?

“Dat zien wij ook, maar er zijn ook nog analfabete ouderen aan wie we dit ook willen aanbieden: de taal beter onder de knie krijgen, wat beweging erbij en leuke nieuwe contacten opdoen op de koop toe. Dat zou, wat ons betreft, goed passen bij deze doelgroep en ook geheel in lijn zijn met het overheidsbeleid”.

Vergaderlocatie voor medisch specialisten

Babs Meijer en de andere leden van de Maatschap Dermatologie van het Sint Antonius Ziekenhuis vergaderen sinds kort in de bestuurskamer van de voetbalclub op Galecop. Meijer: “Het is echt weer even wat anders, een andere sfeer. Na het eerste deel van ons overleg gaan we naar buiten, lekker even een half uurtje het hoofd leegmaken. En als het slecht weer is doen we oefeningen op matjes, buiten op het balkon. We hebben ook al onder begeleiding een spelletje honkbal gespeeld. We merken dat het wel effect heeft op de vergadering; je kunt daarna gewoon weer wat strakker door”.

Waren er geen belemmeringen vanuit de leden?

Meijer: “Nee, eigenlijk niet. We vergaderden eerst ook al op allerlei locaties in het ziekenhuis of in restaurants en iedereen moet toch altijd even reizen om hier te komen. Voor sommigen was het bewegen even wennen maar dat went best snel. Het is niet echt een hippe plek, maar alles is er en het is gewoon leuk”.

De Weerelt van Sport verbindt bedrijfsleven met sporten op locatie

De Weerelt van Sport is de thuisbasis van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), de Watersportbond en de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). In het gebouw delen de sportbonden hun kantoordiensten en administratieve ondersteuning, maar ook proberen ze gezamenlijk naar buiten te treden bij manifestaties zoals bijvoorbeeld de HISWA.

Wendy Groen, eventmanager bij de Weerelt van Sport, is een van de drijvende krachten achter deze activiteiten. Zij liet zich door Jimte Poelman inspireren om actief mee te denken om een bedrijvendag op sportpark Galecop te organiseren in samenwerking met Businesspark Papendorp Utrecht. “De Nationale Sportweek 2019 was een mooie aanleiding om op die manier een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en het sporten. Ondanks dat de opkomst nog wat beter kon, weten we nu hoe we dat moeten aanpakken. We zijn daarnaast steeds op zoek naar nieuwe initiatieven, zonder die overigens altijd zelf te willen organiseren. Maar we blijven wel graag betrokken bij dit initiatief”.