Spring naar content

Sportpark Galecop: ruimte voor initiatief zorgt voor besparingen

Sportwethouder Hans Adriani van gemeente Nieuwegein stond in 2014 voor de opdracht een bezuiniging in de sportsector door te voeren. Vijf jaar later blijkt een van de oplossingen de aanstelling van een sportparkmanager voor sportpark Galecop. Hoe rijmt het instellen van een nieuwe functie met een besparingsdoel?

Sportpark Galecop is een sportaccommodatie aan de rand van Nieuwegein waarvan gebruik wordt gemaakt door vier verschillende sportverenigingen. Sinds anderhalf jaar werkt op het sportpark een heuse manager, Jimte Poelman. Die nieuwe functie is, opmerkelijk genoeg, een van de uitkomsten van een opdracht naar kostenbesparing. Wethouder Hans Adriani van de gemeente Nieuwegein schetst de toedracht: “De doelstelling die we in 2014 voor ogen hadden, betekende ook een bezuiniging van zo’n 15% voor de sport. We hebben toen de verenigingen bij elkaar geroepen om samen de mogelijkheden te verkennen. Elk idee was bespreekbaar, van minder kosten tot meer geld verdienen. We zochten daarbij nadrukkelijk de samenwerking met de verenigingen”.

Hadden de verenigingen al enige ervaring met zelf geld verdienen?

Adriani:De atletiekvereniging had al een tijdje de wens om betaalde reclameborden langs hun locatie op te stellen. De ligging was daar geschikt voor, maar ze hadden er nog geen ervaringen mee. We merkten wel dat de verenigingen vaak dezelfde uitdagingen deelden, zoals een tekort aan vrijwilligers en dat zij zelf ook ideeën hadden om meer mensen naar het sportpark te trekken. De voetbalvereniging wilde toen graag een sportparkmanager aantrekken die die nieuwe activiteiten zou helpen opzetten. Op zich vonden we dat een mooi plan, maar ik vond het belangrijk om initiatieven voor het hele sportpark te ontwikkelen met een verbindende functie ook naar andere domeinen, niet alleen de sportwereld. Dat is eigenlijk het begin geweest van een nieuwe vorm van samenwerking”.

Sportakkoord

“Prachtig dat nu in 339 gemeenten werk wordt gemaakt van een lokaal sportakkoord. Akkoorden waarin afspraken worden gemaakt om de sport inclusiever te maken, clubs te versterken en de sportaccommodaties te verduurzamen. Dit alles om iedereen in Nederland de lol van sporten en bewegen te kunnen laten ervaren. Door met zoveel partijen op zoveel plekken in Nederland hier de schouders onder te zetten, kunnen we de komende jaren samen heel veel bereiken.”
(Joëlle Staps, plaatsvervangend directeur bij de Directie Sport – Ministerie VWS)

Alles over het sportakkoord vind je op www.sportakkoord.nl

Nieuwe groepen op het sportpark

René Joustra, beleidsadviseur Sport bij de gemeente, was nauw betrokken bij de samenwerking met de verenigingen:

Sportparkmanager jimte Poelman Galecop

”We zijn van meet af was het idee dat de sportparkmanager nieuwe groepen aan zou trekken met nieuw aanbod van sport en bewegen en anderzijds ook het inzetten van faciliteiten en accommodaties zou kunnen omzetten in een verdienmodel”. De gemeente subsidieerde de sportparkmanager voor ruim 90%, de verenigingen betaalden de rest. De sportparkmanager werd onder andere aangesteld met de doelstelling om zichzelf terug te verdienen. Hij kwam in dienst van SportID, dat onder andere de buursportcoaches in Nieuwegein aanstuurt. Joustra: “We wilden eerst verschillende fondsen aanspreken voor de financiering, maar welke fondsen vraag je dan precies en hoe duurzaam is die financiering? Ook is deelfinanciering besproken met andere domeinen, maar daar was toen nog niet veel enthousiasme voor. Nu er concrete projecten lopen is dat aan het veranderen”.

Andere visie, nieuwe ideeën

Cees van Rootselaar, sportcoördinator van SportID, is erg positief over de komst van de sportparkmanager: “Verbindion, waaronder SportID valt, heeft het gemeentelijk zwembad en de horeca van Merwestein onder haar hoede en daarmee ook ervaring met werkgeverschap. Het was dus een logische stap dat ook zij de werkgever van de sportparkmanager werd, en de verenigingen daarmee werden ontlast. Maar het bracht ons veel meer: doordat de sportparkmanager op onze locatie kantoor houdt, hebben we veel van zijn nieuwe ideeën en zijn commerciëlere aanpak ook in onze eigen organisatie kunnen omzetten in nieuwe ondersteuning. Zo vallen buurtsportcoaches in bij bewegingslessen als de verenigingen die niet kunnen regelen. Je ziet gewoon een andere dynamiek ontstaan”.

Huidig sportwethouder John van Engelen nam het stokje in juni 2018 van Adriani over. Hoe denkt hij over het initiatief van zijn voorganger?

Van Engelen: “De ontwikkeling van Sportpark Galecop naar een meer open, maatschappelijk verbindend sportpark past helemaal bij de toekomstvisie van de gemeente Nieuwegein. Het sportpark niet meer alleen zien als een sportaccommodatie, maar ook als een voorziening voor de wijk betekent een wezenlijk andere, maatschappelijke invulling. We zien immers ook de sportbeleving van mensen veranderen: mensen willen niet meer alleen sporten op een bepaalde tijd of in een bepaalde ruimte, daar kun je met een sportparkmanager op inspelen. De faciliteiten van de sportaccommodatie verbinden met nieuwe gebruikersgroepen en met nieuw aanbod past daar helemaal in”.

Wat vindt wethouder van Engelen een mooi voorbeeld van maatschappelijke verbinding?

Taalles in de kantine van honk- en softbalclub Nieuwegein Diamonds (foto: Jimte Poelman)

Van Engelen: “Ik vind het mooi dat we statushouders in de gemeente de Nederlandse taal kunnen laten leren in combinatie met het kennismaken met sport- en bewegingsmogelijkheden die ze misschien wel helemaal niet kennen. Daarnaast maken ze meteen ook kennis met hoe dat in Nederland kan, dat we ook allemaal met elkaar kunnen sporten. Maar even fraai vind ik de mobiliteitsoplossing die voor het bedrijvencomplex Papendorp is bedacht. Hun medewerkers kunnen nu parkeren op de parkeerterreinen van Galecop en aansluitend op de fiets naar hun werk gaan. Dat is niet alleen een mobiliteitsoplossing, maar ook een stimulans om meer te gaan bewegen. We hopen dat het mensen aanzet om na het werk van het sportpark gebruik te maken.’

Is het project ook geschikt als invulling voor het lokaal sportakkoord?

Van Engelen: Zoals ook andere gemeenten zijn wij nog zoekende naar een goede invulling van het lokaal sportakkoord. Dat doen we samen en door de verbinding te zoeken met onder andere sportverenigingen, sportaanbieders, scholen, huisartsen en bedrijven. De bedoeling is om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. Daar is het project een mooi voorbeeld van”.

Welke tips heeft de wethouder voor andere gemeenten die met verbindend sportbeleid aan de slag willen?

In elk geval ruimte geven aan nieuwe en goede initiatieven, niet alles zelf willen invullen, maar verenigingen prikkelen om zelf met ideeën te komen. Let ook op de belangen van alle sportverenigingen. We zijn ook bezig met een dergelijk project op sportpark Zandveld, dat natuurlijk kan leren van wat we op sportpark Galecop hebben gerealiseerd. Verder is het belangrijk om iemand de kar laten trekken, er moet centrale coördinatie zijn. En tenslotte: als je als gemeente iets in gang hebt gezet, kun je niet achterover leunen en het aanzien. Blijven meedoen en meedenken is het devies”.