Spring naar content

Sportpark Galecop: verenigingen hebben baat bij betere benutting sportpark

Op sportpark Galecop in Nieuwegein kon je vorig jaar op doordeweekse dagen een kanon afschieten zonder iets anders te raken dan een lesauto die rondjes reed op de parkeerplaats. De sportverenigingen en de gemeente Nieuwegein wilden de accommodaties beter benutten maar ook meer vrijwilligers aantrekken en extra inkomsten genereren. Hoe hebben de verenigingen dat aangepakt en zijn ze tevreden?

Sportpark Galecop ligt aan de rand van Nieuwegein en wordt gebruikt door voetbalvereniging JSV, atletiekvereniging Atverni, honk- en softbalvereniging Nieuwegein Diamonds en Rugby Club Nieuwegein. Het sportpark heeft sinds mei 2018 een heuse sportparkmanager. Waarom is die aangetrokken?

Deur open voor maatschappelijke activiteiten

Ton van Kippersluis, waarnemend voorzitter van JSV, schetst de historie: “Het begon zo’n 5 jaar geleden, toen alle sportverenigingen op het sportpark gewend waren aan hun nieuwe huisvesting. Alle oude besturen waren inmiddels opgevolgd; de nieuwe bestuursleden konden zonder de last van het verleden naar het Galecop complex kijken”.

Feiko van der Veen, voorzitter van Nieuwegein Diamonds, vult aan: “We kregen te maken met verschillende vragen: het aantal vrijwilligers liep terug, de leden gingen minder voor de vereniging doen, het beheer van veld- en kantinefaciliteiten kwam in het gedrang. Ook de gemeente Nieuwegein vroeg steeds meer van ons: we moesten meer in eigen beheer gaan draaien, subsidies verdwenen of werden voorwaardelijk. Zo werd ons ook gevraagd om maatschappelijke organisaties uit te nodigen voor activiteiten op onze terreinen”.

Harry Koster, voorzitter van Atverni, markeert een belangrijk moment: ‘Wij werden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar Robbert Bonsink van Sportpark Marslanden uit Zwolle sprak over hoe een sportcomplex kan worden benut voor allerlei maatschappelijke activiteiten. We vonden dat inspirerend en toen begon er iets te ontstaan. We vonden dat we het sportcomplex beter konden benutten; er moest meer reuring komen op het sportpark!”.

Overleg tussen vrijwilligers van verschillende sportclubs | foto: Arend Bloemink

Elkaar bestuurlijk en organisatorisch vinden

De verenigingen waren aanvankelijk niet meer dan goede buren. Ton van Kippersluis: “Je zit met elkaar op het sportpark maar je doet als verenigingen eigenlijk nooit iets echt met elkaar. Je hebt ook geen last van elkaar, maar verder ging het ook niet”.

Feiko van der Veen: “Na die bewuste informatieavond verzocht de gemeente de verenigingen om te komen met een plan. Er werden contacten gelegd met maatschappelijke partners als bijvoorbeeld Geynwijs en Steunpunt Vluchtelingen. Maar sommige waren huiverig om een deel van hun werkzaamheden op het sportpark te doen. Zij vreesden voor het verliezen van subsidie en voor de nodige begeleiding hadden ze zelf geen mogelijkheden. Ook de gemeente Nieuwegein wilde aanvankelijk geen extra gelden vrijmaken. We moesten het zoveel mogelijk op eigen kracht doen”.

voorzitters van sportverenigingen poseren achter een tafel en stralen gezamenlijkheid uit
voorzitters van de Galecop-sportverenigingen | foto: Arend Bloemink

Harry Koster “Toen kwam de Rabobank om de hoek: zij wilden ons wel helpen met ondersteuning naar een “open vereniging”. We hebben toen een bid ingediend en dat wonnen we. Maar toen puntje bij paaltje kwam, bleek de Rabobank wel deskundig advies voor ons te kunnen regelen, maar geen geld. Die ervaring leerde ons dat we iemand van buiten nodig hadden om dit plan een fase verder te brengen”.

Feiko van der Veen: “In tweede instantie kwam de gemeente toch over de brug. We konden een sportparkmanager aantrekken voor de ontwikkeling van nieuwe diensten op basis van een business model, zodat het zich zou terugverdienen. We hebben die vacature uitgezet en daaruit kwam Jimte Poelman als de beste kandidaat naar voren. We hadden nu iemand die met kennis en ervaring, ondernemerschap en een deskundig netwerk een echte start kon maken”.

Juridische en financiële verantwoordelijkheid 

De aanstelling van een sportparkmanager leverde nieuwe bestuurlijke vragen op: hoe zorg je ervoor dat de vereniging juridisch geen risico loopt, hoe worden financiële verantwoordelijkheden goed geregeld? De sportparkmanager kwam in dienst bij Sport ID, een gemeentelijke dienst. De verenigingen brengen zelf een deel van het salaris op en de gemeente vult dat drie jaar lang aan. Op die manier komen de kosten niet volledig ten laste van de verenigingen.

De plannen zouden bovendien ook nieuwe geldstromen opleveren: bijvoorbeeld door de introductie van een parkeerservice voor bedrijven in de buurt. Daar heb je een administratie met contracten, registraties en betalingen bij nodig, die een sportvereniging echt niet zelf kan doen. De notaris stelde daarom een coöperatie als rechtsvorm voor. In die constructie kan een stuurgroep, bestaande uit de vier voorzitters, de sportparkmanager machtigen om namens de coöperatie te handelen.

Zelf mee veranderen

Sportparkmanager Jimte Poelman

De sportparkmanager, Jimte Poelman, is er nu anderhalf jaar. Enkele projecten zijn al gerealiseerd, andere staan in de grondverf. Voor het bedrijf BDO loopt een mobiliteitsservice, er worden taal- en beweeglessen gegeven aan statushouders en twee gedetineerden van de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein, doen in het kader van hun re-integratie vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging. Beheerder Theo Ehlert hierover: “Je zet zo iemand niet zomaar in een voetbalkantine. We hebben onze mensen die met hen gingen werken goed ingelicht en voorbereid. Dat loopt ook goed”. Harry Koster: “We zijn zelf ook anders gaan denken over het aantrekken van nieuwe doelgroepen. We hebben hier nu een loopgroep die zich voorbereidt op een loopevenement. Die mensen willen geen blijvend lidmaatschap maar wel loopbegeleiding gedurende een korte periode. Daar hebben we nu ook betaalde oplossingen voor”.

Hoe zien de verenigingen de toekomst? 

Feiko van der Veen: “We zien de ontwikkelingen heel positief. Wat de sportparkmanager in korte tijd heeft opgezet, hadden we zelf nooit kunnen doen”. Ton van Kippersluis: “We zijn ook anders gaan kijken naar de gemeente. Eerst hadden we het gevoel dat we van alles moesten en dat de gemeente daar steeds maar nieuwe dingen bovenop legde. We worden nu meer ondersteund. De gemeente Nieuwegein krijgt van ons echt wel een pluim”.

Tips voor andere verenigingen

Terugkijkend geven de bestuurders de volgende tips:

  1. Regel de organisatie van de sportparkmanager buiten de vereniging, zowel organisatorisch, juridisch als financieel. Zo blijft het overzichtelijk en duidelijk.
  2. Kies voor een verdienmodel, een duurzame constructie die zichzelf terugbetaalt.
  3. Zoek een goede verhalenverteller die de partners inspireert en met zich mee krijgt.
  4. Alle verenigingen zijn op gelijkwaardig niveau betrokken: ledenaantallen doen er minder toe.Een positief kritische houding is noodzakelijk, wantrouwen beperkt je visie en mogelijkheden.