Spring naar content

Sportplezier! Daar gaat het om

Iedere week staan miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij.

Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door bestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters of juryleden te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. Zo houden we sporten leuk!

Veertig sportbonden en hun aangesloten verenigingen zorgen ervoor dat sportiviteit en respect in de sport wordt bevorderd. Bij alle betrokkenen wordt de bewustwording over het thema vergroot. Bovendien worden leden van clubs opgeleid om voor een veiliger sportklimaat te zorgen.

“Met het actieplan ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ willen we positief gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in de sport tegengaan,” zegt Bert Renkema van NOC*NSF. “De sportbonden en NOC*NSF ondersteunen de sportclubs om de sportiviteit en respect op het veld te waarborgen.”

De sportbonden zijn niet alleen met verenigingen in gesprek om de verenigingen zelf te laten werken aan een veiliger sportklimaat. Daarnaast worden vanuit het actieplan opleidingen en trainingen aangeboden voor verenigingsbestuurders, trainers, coaches, scheids- rechters,officials en ouders. Deze leden van sportclubs zijn volgens het actieplan de belangrijkste factoren om de sfeer rondom het sportveld onbezorgd te laten verlopen en een veilige sportomgeving te creëren.

Dit zijn alle sportbonden die deelnemen staan op de website van veilig sportklimaat.

Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Ga naar Samen naar een veiliger sportklimaat voor uitgebreide informatie.