Spring naar content

Sportpsycholoog Anoek: ‘Laat als ouder zien dat je sportdeelname belangrijk vindt’

Er kan op twee manieren gekeken worden naar de mate waarin ouders sport en beweging belangrijk vinden voor hun kinderen. Dit zijn absolute waarde en relatieve waarde. Bij absolute waarde hoort de vraag: ‘Hoe graag wil ik dat mijn kind gaat voetballen, hockeyen, turnen, tennissen, etc.?’ Bij relatieve waarde hoort de vraag: ‘Hoe graag wil ik dat mijn kind aan een bepaalde sport doet, vergeleken met andere activiteiten (school, muziek, toneel, etc.) waaraan mijn kind kan meedoen?’

Waardeoordeel

Het blijkt dat er een verband is tussen het waardeoordeel van ouders over sportdeelname en de daadwerkelijke deelname door kinderen. Als ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen aan een sport doen, dan blijkt het ook zo te zijn dat die kinderen meer sporten.

Er zijn vier onderdelen die een rol spelen in het geven van een waardeoordeel:

 1. Bruikbaarheid/nuttig: Hoe nuttig is sportdeelname voor mijn kind met zijn/haar toekomstige doelen in gedachten?
 2. Intrinsieke waarde: Hoe leuk zal sportdeelname zijn voor mijn kind?
 3. Vaardigheid: Hoe belangrijk is het voor mijn kind om goed te zijn in sport?
 4. Kosten: Wat zullen de negatieve consequenties –financieel, sociaal, psychologisch- zijn die samenhangen met de sportdeelname van mijn kind?

Het blijkt dat kinderen die het gevoel hebben dat hun ouders hun sportdeelname waarderen en steunen, meer gevoelens van competentie over hun sportvaardigheden hadden dan de kinderen die dat gevoel niet hadden. Maar let op, het kan zo zijn dat je als ouder sportdeelname wel belangrijk vindt, maar dat je kinderen dat niet ervaren. Dus het is belangrijk hoe het overkomt op je kinderen. Daarin is de mate van betrokkenheid erg belangrijk.

Manieren om belang te tonen

Manieren om te laten zien dat je sportdeelname door je kinderen erg belangrijk vindt, zijn:

 1. Kijken bij wedstrijden van je kinderen
 2. Je kinderen naar trainingen/wedstrijden brengen
 3. Overleg met hun trainer/coach
 4. Steun om sportdeelname mogelijk te maken, zoals de financiële steun
 5. Je kind stimuleren om zijn of haar best te doen en zichzelf te verbeteren
 6. En ook niet onbelangrijk: Geef je zelf het goede voorbeeld door te sporten?

Dus wees eerlijk naar jezelf. Denk je dat je je kind het gevoel heeft dat je sport en beweging belangrijk vindt? En hoe is dit dan te zien? En hoe graag wil je dat je kind aan een sport doet? Of zorg je ervoor dat je kind genoeg beweegt door hem of haar buiten te laten spelen, samen naar school te gaan op de fiets, of te lopen naar de supermarkt?

Bronnen

 1. Horn, T. S. & J. L. Horn (2007). Family Influences on Children’s Sport and Physical Activity Participation, Behavior, and Psychosocial Responses. In: G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.) Handbook of Sport Psychology, pp.685-711. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Foto: Humphreys