Spring naar content

Sportverenigingen verdeeld over toekomstperspectief

Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut waarin het toekomstperspectief en de grootste uitdagingen van sportverenigingen zijn onderzocht. Ongeveer vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich nauwelijks zorgen om het voortbestaan van de vereniging en zien de toekomst van hun vereniging (zeer) zonnig in (44%). Bijna de helft van de verenigingen (45%) ziet de toekomst niet positief in, maar is ook niet somber. De meeste van deze verenigingen geven aan uitdagingen te zien voor het voortbestaan van de vereniging, maar verwachten dat ze de uitdagingen aankunnen.

Kleine verenigingen (≤ 100 leden, 15%), verenigingen van semi-individuele sporten (12%), met binnensporten (12%) en zonder eigen accommodatie (16%) zijn het vaakst negatief over hun toekomst. Het aandeel sportverenigingen dat de toekomst van de vereniging negatief inziet is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld (van 6% in 2009 naar 11% in 2019).

Belangrijke bevindingen:

  • Het aandeel verenigingen dat positief is gestemd over de toekomst, is ten opzichte van 2012 en 2009 gedaald. Met name kleine verenigingen (≤ 100 leden), verenigingen zonder eigen accommodatie en binnensportverenigingen zijn ten opzichte van 2009 pessimistischer geworden. Grote (> 250 leden) en middelgrote verenigingen (101-250 leden) zijn in tien jaar tijd juist positiever naar hun toekomst gaan kijken.
  • Meer dan de helft van de verenigingen die pessimistisch zijn over de toekomst (52%), vindt de afname en/of behoud van leden de grootste uitdaging voor de toekomst. Ook optimistischere verenigingen zien dit als grootste probleem.
  • Verenigingen houden voornamelijk omgevingsfactoren verantwoordelijk voor de uitdagingen die hen te wachten staan. Vergrijzing, individualisering en een afname van de populariteit van de sport zien verenigingen als reden voor de (verwachte) afname van leden bij hun vereniging. Daarnaast wordt een afname van de bereidwilligheid van leden om vrijwilligerstaken en bestuurstaken te verrichten als trend geïdentificeerd.

Factsheet: Hoe zien sportverenigingen hun toekomst?

Op de website van het Mulier Instituut staat het factsheet Hoe zien sportverenigingen hun toekomst? De grootste uitdagingen voor sportclubs. Neem voor meer informatie contact op met Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut.