Spring naar content

Sportvervoer voor mensen met een beperking

Sporten is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. De eerste drempel is het vervoer van en naar de sportvereniging. Wat zijn de feiten en cijfers over sportvervoer voor mensen met een beperking? Je leest er meer over in dit artikel.

De groep mensen met een beperking is bepaald niet klein. Ruim 1,7 miljoen mensen zijn matig tot ernstig beperkt. Oftewel, 1 op de 10 Nederlanders. Het gaat dan om motorisch, auditief, visueel of verstandelijk beperkt. Deze mensen sporten beduidend minder dan mensen zonder beperking. De groep sportende mensen met beperking is slechts de helft zo groot als je het vergelijkt met mensen zonder beperking.

Whitepaper sport en bewegen voor mensen met een beperking

In deze whitepaper zet Kenniscentrum Sport & Bewegen feiten en cijfers op een rij, geeft tools en handvatten om het gemeentelijk beleid te versterken en schetst vanuit onderzoek en praktijk wat werkt om mensen met een beperking in beweging te krijgen en houden.

Ga naar de download Sport en bewegen voor mensen met een beperking op Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Vervoersregelingen passen niet altijd bij sportaanbod

foto: shutterstock

De mogelijkheid om je te kunnen verplaatsen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen sporten. In Nederland kennen we verschillende vervoersregelingen voor mensen met een beperking die niet met het openbaar vervoer of zelfstandig kunnen reizen. Alleen gelden deze vervoersregelingen over het algemeen lokaal of regionaal, terwijl het sportaanbod voor mensen met een beperking veelal regionaal of landelijk is georganiseerd. Dit houdt in dat zij vaak langere afstanden moeten reizen. Dit kost hen dus meer energie, tijd en geld.

“Ik zit in een rolstoel en ben voor mijn vervoer afhankelijk van anderen of van het regiovervoer. Ik moet altijd van tevoren een taxi reserveren en soms ben ik lang onderweg met de taxi. Dat is vervelend als ik gesport heb, want dan ben ik moe en is mijn energie op.”

Sportvervoersvoorziening voor teamsporters met een ernstige beperking

De sportvervoersvoorziening wordt uitgevoerd door Special Heroes Nederland, met financiering van het ministerie van VWS. Door deze regeling kunnen teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk trainen en aan wedstrijden en competities door het hele land deelnemen. De sportvervoersvoorziening is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking. Lees hier meer over de sportvervoersvoorziening.

Ontwikkelingen rondom (sport)vervoer voor mensen met een beperking

Vervoersregelingen voor mensen met een beperking staan op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau op de agenda. Er wordt steeds meer gedacht vanuit burgerparticipatie en het streven naar zelfredzaamheid. Naast vervoersmogelijkheden vanuit de Wmo (onder andere regiotaxi) en Valys zijn er initiatieven specifiek voor het vervoer van en naar sportactiviteiten. Verschillende vormen van vervoer worden geïntegreerd. Ook werken (lokale) initiatieven steeds meer met de inzet van vrijwilligers.