Spring naar content

Stappenplan helpt zorginstellingen met beweegbeleid voor ouderen

Ouderen in zorginstellingen bewegen veel te weinig. Van de bewoners van verzorgingshuizen is driekwart inactief, in verpleeghuizen geldt dit zelfs voor 9 van de 10 bewoners. Meer bewegen levert gezondheidswinst, meer zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven op voor de cliënt. Een Stappenplan helpt zorgprofessionals op weg die vanuit een organisatievisie en -beleid met deze ouderen aan de slag willen.

Vilans (kenniscentrum voor langdurende zorg) en Kenniscentrum Sport kennen de feiten, succesvolle aanpakken en goede voorbeelden in het land op het gebied van bewegen met ouderen. Daarnaast hebben ze veel praktische instrumenten om (medewerkers in) zorginstellingen op weg te helpen bewegen te stimuleren. Via een ZonMW-subsidie was het voor Vilans en Kenniscentrum Sport in 2015 mogelijk om twee locaties van zorginstelling Amstelring (Scala en de Makroon) in de praktijk te begeleiden en ondersteunen in hun beweegambities onder de noemer ‘meer bewegen, minder zorgen’. Deze implementatie, samen met de praktijk leverde een nieuwe praktische tool op: de Starterskit. Daarnaast hebben we het eerder ontwikkelde Stappenplan kunnen toetsen bij professionals werkzaam bij o.a. Stichting Rivierenland Tiel, Amstelring en Vilente. Over het vernieuwde en beproefde ‘Stappenplan bewegen in de ouderenzorg’ gaat dit artikel.

Wil je aan de slag en ouderen stimuleren om meer te bewegen? Ons animatiefilmpje maakt helder waarom het van belang is en inspireert hoe je het aan kunt pakken

Voor zorginstellingen die vanuit visie en beleid meer planmatig aan de slag willen met beweegstimulering hebben we het ‘Stappenplan bewegen in de ouderenzorg’. Deze tool is opgebouwd volgens logische stappen en biedt veel kennis, inspiratie, instrumenten en voorbeelden. Hoewel er een logica zit in de opeenvolgende stappen hoeft het proces niet altijd bij 1 te beginnen en bij 6 te eindigen. Gebruik het geheel of maak gebruik van elementen als je binnen jouw zorgorganisatie aan de slag gaat met ‘bewegen’. Ga direct naar het Stappenplan bewegen in de ouderenzorg of lees hieronder beknopt welke stappen we onderscheiden.

Bewegingsactiviteiten voor ouderen stimuleren per stap

illustratie van stappenplan om ouderen te laten bewegen
Klik op afbeelding voor vergroting (Foto: Jolanda de Zeeuw)

Stap 1: Verkennen en inspireren

De eerste stap die een zorgorganisatie kan nemen in ‘meer bewegen’ is het verkennen van dit idee en inspiratie opdoen over de mogelijkheden van meer bewegen.

Stap 2: Breng in beeld

Bij deze stap ga je aan de slag met de huidige situatie in beeld te brengen. Hoe staan we er eigenlijk voor?

Stap 3: Brainstormsessie(s)

Je gaat met collega’s op zoek naar goede ideeën over hoe het (beter) kan.

Stap 4: Plan van aanpak

In deze stap komen alle voorgaande acties samen in een geschreven plan.

Stap 5: Doe fase

In de ‘doe fase’ spreek je met elkaar af hoe je het plan van aanpak uitvoert en hoe je monitort of het gaat zoals verwacht en je bereikt wat je voor ogen hebt.

Stap 6: Aanpassen en inbedden

Aandacht voor het (blijven) delen van successen, verbeteren van niet werkende zaken en het structureel maken van bewegen is belangrijk.

Meer weten?