Spring naar content

collage -Bron- Springlab (1)

collage van foto's met afbeeldingen van interactie tussen deelnemers aan het kenniscafe en workshops