Spring naar content

Starterskit helpt zorgprofessionals op weg om ouderen in zorginstellingen in beweging te krijgen

Ouderen in zorginstellingen zitten het grootste deel van hun dag en bewegen veel te weinig. In vergelijking met thuiswonende leeftijdsgenoten bewegen ze minder en op een lagere intensiteit[1]. De ‘Starterskit’ helpt zorgprofessionals op weg om aan de slag te gaan met het in beweging brengen van ouderen. In dit artikel lichten we de vijf instrumenten van de Starterskit toe.

Vilans en Kenniscentrum Sport & Bewegen kennen de feiten, succesvolle aanpakken en goede voorbeelden in Nederland op het gebied van bewegen met ouderen. Ook hebben ze verschillende praktische instrumenten om (medewerkers in) zorginstellingen op weg te helpen om bewegen te stimuleren. Via een ZonMw-subsidie was het voor Vilans en het toenmalige Kenniscentrum Sport in 2015 mogelijk om twee locaties van zorginstelling Amstelring (Scala en de Makroon) in de praktijk te begeleiden en te ondersteunen in hun beweeg ambities onder de noemer ‘meer bewegen, minder zorgen’. Deze implementatie, samen met de praktijk, leverde een praktisch getoetste tool op: de Starterskit.

De Starterskit

De inhoud van de starterskit is ontwikkeld vanuit behoefte, toepasbaarheid en daadkracht, met behandelaars van Amstelring en medewerkers van zorglocatie Scala. Ook zijn de instrumenten getoetst bij professionals die werkzaam zijn bij Stichting Rivierenland Tiel, Amstelring en Vilente. De digitale Starterskit bevat vijf instrumenten waar medewerkers in de ouderenzorg makkelijk mee uit de voeten kunnen. Meer bewegen zorgt niet alleen voor meer zelfredzaamheid en kwaliteit van leven, maar ook voor plezier en ontspanning.

Instrument 1: Breng in beeld

In de beginfase van een beweegstimuleringsproject op de afdeling, in de woning of in een zorgorganisatie is het van belang om een brede groep van collega’s of professionals bij de plannen te betrekken. Samen breng je in beeld wat er al aan bewegen is, waar ambities liggen en wat er nodig is om je ambities te bereiken. In dit instrument gaan we uitgebreid in op hoe je dit kunt doen en geven we een praktijkvoorbeeld om je op weg te helpen.

Instrument 2: Van doel naar actie

Samen met je werkgroep, afdeling of team bepaal je een stip op de horizon (doel). Je wil met elkaar stappen zetten om dat doel te behalen. Hiervoor zijn vaak meerdere activiteiten nodig. In dit instrument helpen we je op weg om doelen concreet uit te werken in acties en stappen.

Instrument 3: Kennis & inspiratie

Met dit product geven we je kennis en inspiratie om vanuit je eigen rol en functie bewegen onder de aandacht te brengen bij collega’s en bewoners. Zien bewegen, doet bewegen – dat is wat voor veel mensen werkt. Aan de hand van inspirerende filmpjes uit de praktijk en websites met inspirerende voorbeelden helpen we je op weg om bewegen in jouw werkomgeving toe te passen.

Instrument 4: Tijdlijn

Voor een (tussentijdse) evaluatie helpt de tijdlijn je op weg om de belangrijkste gebeurtenissen en invloeden van je werkzaamheden of project te ordenen en inzichtelijk te maken. Je vult de tijdlijn door positieve en negatieve punten per gebeurtenis op te schrijven en te vertellen. In het vervolg bespreek je welke conclusies getrokken kunnen worden, of aanpassingen nodig zijn en wat de (vervolg)afspraken met elkaar zijn. In dit instrument helpen we je op weg om de tijdlijn-methode toe te passen en hoe dit proces te begeleiden is.

Instrument 5: Communicatie

Communicatie is een belangrijk aspect als je ‘meer bewegen’ wilt introduceren of versterken in een zorginstelling. Dit geldt niet alleen voor je collega’s of het management, maar ook voor mantelzorgers, familie en het in contact komen met (nieuwe) bewoners. Dit instrument bevat een communicatiematrix die je helpt en op ideeën brengt hoe je het aan kunt pakken.

Introductie-animatie

Wil je ook aan de slag met meer bewegen stimuleren voor ouderen? Dit animatiefilmpje maakt duidelijk waarom het van belang is en inspireert hoe je het aan kunt pakken.

Ervaringen bij locaties van Amstelring

Amstelring vindt het belangrijk dat cliënten voldoende bewegen en dat het onderdeel is van verantwoorde zorg. Sinds 2015 hebben de locaties Scala en de Makroon stappen gezet om bewegen (meer) te integreren in de dagelijkse zorg. Met als centrale vraag: ‘Wat kunnen we in onze activiteiten en werkwijze aanpassen, zodat we de cliënt tot meer bewegen uitdagen?’ Dus vanuit de bestaande situatie met zorgmedewerkers, fysio- en ergotherapeuten, het behandelteam en mantelzorgers. Irene, teamleider binnen Amstelring bij de locatie Scala, is tevreden met de begeleiding door Vilans en Kenniscentrum Sport & Bewegen en krijgt goede feedback. “Vanuit de familie krijgen we positieve reacties: ‘Fijn dat er aandacht is voor bewegen en dat het ook anders kan dan het gymuurtje’.”

Bron

  1. Van Alphen HJM, Volkers KM, Blankevoort CG, Scherder EJA, Hortobágyi T, van Heuvelen MJG. Older Adults with Dementia Are Sedentary for Most of the Day. PLoS One; 2016.