Spring naar content

Gorcum straatvoetbalt meer dankzij SNS

De SNS Bank in Gorinchem wilde meer doen voor de maatschappij, en Gorinchem Beweegt vroeg meer aan haar dan sponsorgeld voor straatvoetbal. Een succesvolle publiek-private samenwerking is het resultaat.

Gorinchem Beweegt is een initiatief van de gelijknamige gemeente in Zuid-Holland, en telt een dozijn medewerkers die zich inzetten voor sport, cultuur en een gezonde leefstijl. Gorcummers weten hen goed te vinden; in 2011 vroeg een aantal jongeren of ze hen konden helpen bij de organisatie van een straatvoetbalproject, en dat gebeurde. Inmiddels voetballen honderden jongeren wekelijks in vier wijken.

Deelname is gratis, in zaaltjes en op pleinen, tussen 15 en 17 uur. En altijd is er iemand van Gorinchem Beweegt aanwezig voor eventuele ondersteuning. Scheidsrechters zijn er niet, en dat is ook niet nodig. Plezier en onderling respect staan centraal. En toegankelijkheid: iedereen tussen de 10 en 18 jaar kan meedoen en mag vriendjes meenemen, goede en minder goede voetballers met alle denkbare achtergronden. Het aantal deelnemers varieert per wijk van 20 tot ruim 150.

SNS was onder de indruk

Jamel Zijlstra las in de lokale en sociale media geregeld enthousiaste berichten over het straatvoetbalproject en was onder de indruk. Hij werkt bij de SNS Bank Gorinchem. In 2015 zocht die nog naar een manier om concreet invulling te geven aan haar maatschappelijke rol. Bovendien zijn jongeren een belangrijke doelgroep voor de SNS Bank. Zijlstra nam contact op met Gorinchem Beweegt, om samen iets te organiseren voor jongeren. Niet veel later was SNS Street Soccer Gorcum een feit.

Zijlstra had Michiel van Zanten gesproken, een van de buurtsportcoaches van Gorinchem Beweegt. “Ik had meteen het idee dat er meer in zat dan alleen een sponsoring of het organiseren van een evenement”, zegt Van Zanten. Zijlstra had hem gevraagd een presentatie te geven over Gorinchem Beweegt, en over opties voor samenwerking met SNS. “Ik had mijn presentatie goed voorbereid en me verdiept in wat de kansen voor SNS zouden kunnen zijn. Maar ik vond het desondanks spannend. Ik wilde immers een ander, breder voorstel gaan doen dan waar Jamel mij voor benaderd had.”

Wereldkampioen panna

De presentatie van Michiel sloeg aan. In Gorinchem noemen ze de buurtsportcoaches niet voor niets ‘ideeënmakelaars’. De SNS Bank zegde haar medewerking toe aan een groot evenement in januari 2016, waarbij de wereldkampioen panna zijn kunsten zou gaan vertonen. Zijlstra: “Het was een geweldige dag, waar de energie en positiviteit vanaf straalde. SNS levert graag een bijdrage aan dergelijke maatschappelijke projecten met een lokaal karakter. Daarbij is het natuurlijk prettig dat de mensen, en dan vooral deze jongeren, SNS associëren met zo’n mooi initiatief.”

Voordat het zo ver was, hadden de bank en de gemeente een ontwerpbureau gevraagd een nieuw logo te ontwerpen. Herkenbaarheid van de SNS Bank was een voorwaarde, maar ook de jongeren werden erbij betrokken. Ieder wijkteam mocht de kleuren voor hun eigen logo kiezen. Zijlstra: “Uiteraard waren er grenzen, maar het antwoord was nooit meteen ‘nee’.”

Professionele uitstraling en impuls

Het evenement was tegelijk de kick-offbijeenkomst van deze publiek-private samenwerking. Het evenement, de logo’s, de nieuwe materialen en een eigen deel op de website proxsys-league.nl gaven het straatvoetbal in Gorinchem een professionelere uitstraling en een impuls. Volgens de initiatiefnemers is het aantal deelnemers aan het project gegroeid van gemiddeld 110 deelnemers per wijk naar 140.

Alles gebeurt zonder samenwerkingsovereenkomst, maar op basis van goed vertrouwen en persoonlijk contact tussen Van Zanten, Zijlstra en diens manager. In de zomer van 2016 opperde ideeënmakelaar Van Zanten al een aantal ideeën om de samenwerking uit te breiden.

De deelnemers dragen het project

Maar eerst moet de samenwerking natuurlijk geëvalueerd worden. Dat het een succes is, is duidelijk, zegt Van Zanten van Gorinchem Beweegt. “Het loopt eigenlijk vanzelf. Wij zijn er wel, en we vinden het belangrijk dat de jongeren bij ons terecht kunnen, maar die doen het zelf. Dankzij SNS is de kwaliteit van de materialen en de communicatie en marketing verbeterd.” Elke locatie heeft een eigen tas gekregen met gloednieuwe zaalvoetballen, hesjes en ballenpompen. Allemaal voorzien van de logo’s van de verschillende wijken. Het eigen logo heeft de uitstraling gegeven waardoor een zaalvoetbalvereniging het project een plek op haar site heeft gegeven. Ook zijn er nieuwe posters en flyers die op scholen gebruikt worden en op plaatsen waar veel jongeren komen.

Zijlstra vult aan: “Voor ons is de positieve uitstraling belangrijk. Voor een bedrijf als de SNS Bank is het natuurlijk een risico om met een dergelijk project en een dergelijke doelgroep te gaan samenwerken, want er kunnen bij een evenement of voetbalwedstrijd zonder scheidsrechter natuurlijk ook vechtpartijen ontstaan.” Toch is men daar nooit echt bang voor geweest.

Factoren van belang

Volgens Zijlstra en Van Zanten hebben deze acties en factoren bijgedragen aan het succes en de positiviteit van het initiatief:

  • “Luister naar de doelgroep en betrek ze zo veel mogelijk. Door de jongeren verantwoordelijkheid te geven, creëer je een positieve sfeer en betrokkenheid. Bijvoorbeeld door te spelen zonder scheidsrechters. Hiermee doe je nadrukkelijk een beroep op het zelforganiserende vermogen van de jongeren, maar je laat ook zien dat je hen vertrouwt. Focus op wat de jongeren willen en kunnen, en niet op wat ze misschien verkeerd doen of minder goed kunnen.”
  • “Wees duidelijk naar de jongeren. Wij geven ze weliswaar veel verantwoordelijkheid en luisteren goed naar ze, maar we zeggen ook: Verpest het niet voor jezelf een voor anderen. Wees zuinig op de materialen en respecteer iedereen.”
  • “We hebben ambassadeurs in alle wijken. Dit werkt goed in de communicatie en werving.”
  • “Er is een goed lokaal netwerk. Zo komen jongerenwerkers en wijkagenten tijdens de wedstrijden geregeld langs om eventuele problemen te signaleren en te bespreken. Daardoor ervaren we met elkaar minder overlast in de wijken, wat een erg mooie opbrengst is naast het groeiende aantal sportende jongeren.”
  • “Betrek de sportverenigingen en ga elkaar niet beconcurreren. In de verschillende wijken zijn de (zaal)voetbalverenigingen in meer of mindere mate bij het project betrokken. We zien jongeren ook doorstromen naar de verenigingen.”

Tips voor andere sportorganisaties en bedrijven

Beide heren hebben duidelijk een klik. Helaas vertrekt Zijlstra bij SNS Gorinchem en krijgt Van Zanten een nieuwe contactpersoon en samenwerkingspartner. Zijlstra’s manager is goed geïnformeerd en betrokken, zodat de continuïteit niet in gevaar komt. Voordat hij vertrekt, geeft Zijlstra graag nog wat tips aan andere sportaanbieders en bedrijven; Van Zanten valt hem bij.

  • Toon lef! SNS en Gorinchem Beweegt hebben risico genomen, wat uiteindelijk juist heeft bijgedragen aan het succes. Wel is het belangrijk om je als sportorganisatie goed voor te bereiden: wat zijn kansen, maar ook de mogelijke risico’s voor het bedrijf. Laat zien dat je je hebt verdiept in het bedrijf en toon begrip. Dan kun je best met een gedurfd voorstel komen.
  • Ga op zoek naar een gezamenlijke ambitie. Het is dan niet erg als je andere belangen hebt, zo lang je open en eerlijk bent. SNS was op zoek naar een concrete manier om invulling te geven aan haar maatschappelijke rol en Gorinchem Beweegt wil inwoners in beweging brengen. Zij vonden elkaar in de doelgroep van Gorcum Street Soccer die ze allebei willen bedienen: jongeren met uiteenlopende achtergronden uit alle culturen.
  • Persoonlijk contact is zeker een succesfactor. Van Zanten raadt sportorganisaties aan om gesprekken te voeren met, en presentaties te geven voor lokale bedrijven die wellicht een maatschappelijke rol willen pakken. Stuur vooral geen brieven met een sponsorverzoek, want die krijgen ze wekelijks.
  • Als je als sportorganisatie wilt samenwerken met een bedrijf, is een positieve uitstraling en betrouwbaarheid belangrijk. Anders wil men niet met je geassocieerd worden. Ga hier bewust mee aan de slag in je communicatieuitingen en toon enthousiasme. In het geval van Gorinchem Beweegt was het voor SNS een pluspunt dat de bank een link heeft met de gemeente Gorinchem.
  • Denk in kansen en mogelijkheden. Natuurlijk zijn er grenzen en is het goed om daar duidelijk over te zijn. Maar probeer niet te snel ‘nee’ te zeggen en ga op zoek naar wat wel mogelijk is. Dat draagt bij aan enthousiasme en betrokkenheid.