Spring naar content

Wat zijn de mogelijkheden voor subsidie voor sportonderzoek?

Bij subsidie voor sportorganisaties denk je al snel aan subsidies voor investeringen in accommodaties of evenementen. De soorten subsidies vind je terug in de Financieringswijzer Sport & Bewegen. Maar er kan ook subsidie worden aangevraagd voor sportonderzoek. Vorig jaar is er nog een subsidieprogramma van ZonMw geopend voor praktijkgericht onderzoek. Er is €4,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek gericht op de sport- en beweegpraktijk. Wat houdt deze subsidie in, en welke mogelijkheden voor subsidie en sportonderzoek zijn er nog meer?

De focus van de oproep van ZonMw Sport en Bewegen ligt op de volgende thema’s:

  • Beter presteren
  • Een leven lang bewegen
  • De waarde(n) van sport
  • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek

Samenwerken met meerdere partijen

Om de subsidie aan te kunnen vragen, moet er sprake zijn van een groot multidisciplinair samenwerkingsverband, met daarin een sport- of zorgorganisatie, een kennis- of onderwijsinstelling, een lokale of regionale overheid en een maatschappelijke organisatie. De deadline voor de subsidieoproep was 13 december 2018. Er kunnen dus geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De subsidie voor een onderzoeksproject kan oplopen tot € 750.000. Tot 9 april kunnen de mensen die een positief advies hebben gekregen, hun plan indienen.

Verschillende onderdelen

Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van ZonMw is een programma dat tot 2020 loopt en verschillende onderdelen kent. In 2019 en 2020 volgen nog minimaal twee subsidierondes. De Sportsubsidie database van Kenniscentrum Sport & Bewegen houd je op de hoogte van nieuwe oproepen. Meer weten over dit programma? Bekijk het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen.

Andere interessante programma’s voor onderzoek en innovatie op sportgebied

Naast het grote Sport en Bewegen-programma van ZonMw zijn er nog andere subsidieprogramma’s die zich richten op sport en onderzoek:

  • ZonMw Sportinnovator. Nederland kent verschillende Sportinnovatorcentra waar rendabele sportinnovaties worden ontwikkeld. Innovatieve projecten die in deze centra, of in samenwerking met deze centra, worden uitgevoerd kunnen een beroep doen op subsidie vanuit het Topteam Sport.
  • Horizon 2020. Dit grote kaderprogramma voor innovatie en onderzoek in Europa, heeft diverse oproepen die zich richten op sport en bewegen. Om hier aanspraak op te maken moet je wel samenwerken met buitenlandse partners, bijvoorbeeld een buitenlandse universiteit of internationale sportorganisatie. Lees meer over de mogelijkheden voor Europese financiering van sportprojecten.
  • Provinciale regelingen. Is je onderzoek niet landelijk of internationaal opgezet, dan kun je ook zoeken naar stimuleringsprogramma’s op provinciaal niveau. Sport en bewegen staat bij alle provincies hoog op de agenda. Bij de ene provincie ligt de nadruk op doelgroepgericht onderzoek, en de andere provincie richt zich meer op onderzoek naar de kwaliteit van sportaccommodaties, het aanbod en onderwijs.
  • Subsidie voor milieuvriendelijke sportvelden. De overheid stimuleert investeringen in het verduurzamen van sportcomplexen met behulp van subsidies en fiscaal voordeel. Op dit moment is er een interessante subsidie geopend vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke kunstgrasvelden. Ondernemers kunnen binnen deze SBIR-oproep subsidie aanvragen voor twee hoofdthema’s: ‘hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden’ en ‘bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden’. Er is € 2,8 miljoen beschikbaar voor zowel haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) als de prototype-ontwikkeling (fase 2). Deze aanvraag moet uiterlijk 20 mei bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen zijn. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vind je op mijn.rvo.nl.

Ook deze regelingen vind je in de subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Meer lezen?