Spring naar content

Subsidies voor gezondheidsbevordering in jouw gemeente

ZonMw heeft een aantal subsidies waarmee je in jouw gemeente kunt bijdragen aan de gezondheidsbevordering van inwoners. Vormt sport en bewegen voor jou een essentieel onderdeel van een effectieve aanpak om de gezondheid in je gemeente te bevorderen? Een tweetal relevante subsidies waarvoor je in aanmerking kunt komen worden hier kort besproken.

Efficiënte aanpak

De eerste subsidie richt zich op gezondheidsbeleid vanuit een integrale aanpak. Wanneer je wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kom je in aanmerking voor deze subsidie. Het geld is namelijk bestemd voor inzet van erkende interventies zodat je weet dat je aanpak effectief is.

Uitdagingen op het gebied van gezondheid in een gemeente zijn vaak complex. Veel aspecten zoals (onder andere) ruimtelijke ordening, welzijn, sport, inkomen, onderwijs en wijkvoorzieningen spelen een rol. Al deze aspecten kunnen een plek krijgen met een integrale benadering. Maar hoe bepaal je welke interventie je gaat inzetten? Er zijn al veel interventies ontwikkeld en in de praktijk getoetst. Als je meedoet met deze subsidieoproep kun je makkelijk samenwerken met gemeenten en onderzoekers en gebruik maken van andermans positieve ervaring.

Samenwerkingsverbanden

Een samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en/of een Werkplaats Sociaal Domein, minimaal drie gemeenten en de betrokken GGD(en). Daarnaast kunnen ook andere partijen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- subsidie worden aangevraagd. Lees meer over de subsidieoproep.

Gezondheid door krachtenbundeling

De tweede subsidieoproep die een beroep doet op krachtenbundeling heet ‘maak ruimte voor gezondheid’. De oproep speelt in op de omgevingswet, waarbij ook de ‘beweegvriendelijke omgeving’ deel kan uitmaken. ZonMw roept hierin op om kwalitatief hoogwaardige innovatieve samenwerkingsverbanden te vormen op onderzoeksthema’s rondom gezonde leefomgeving. Hiervoor is het nodig dat professionals uit beleid, onderzoek en de praktijk verschillende vakgebieden nieuwe verbindingen leggen, zich organiseren en samenwerken. Deze krachtenbundeling moet zorgen voor meer over de effecten van de inrichting van de leefomgeving op duurzaam (on)gezond gedrag, gezondheid en deelname aan de samenleving. Bovendien draagt de samenwerking bij aan gezamenlijke opgaven van gezondheidsbeleid en omgevingsbeleid.

Twee fasen

Het vormen van samenwerkingsverbanden is een onderdeel van de oproep. Daarom bestaat de oproep uit twee fasen. De eerste fase is bestemd voor het oprichten van samenwerkingsverbanden (consortia), het maken van een lokale/regionale kennisagenda voor een gezonde leefomgeving en opstellen van vervolgprojecten. Fase 2 richt zich vervolgens op het uitvoeren van onderzoeks-, pilot- en experimenteer-projecten in de praktijk. Per samenwerkingsverband (consortium) is maximaal €150.000 euro beschikbaar voor fase 1, met als looptijd 1 jaar. Fase 2 sluit nauw aan op resultaten uit fase 1. Looptijd voor fase 2 is maximaal drie jaar. Per consortium is minimaal € 400.000 gereserveerd.

Dus: ben jij in jouw gemeente bezig met een gezondheidsbevordering en/of een beweegvriendelijke omgeving, zie jij kans om door middel van samenwerking hierin positieve resultaten te boeken?
Maak aanspraak op een van de beschikbare subsidies van ZonMw.

Lees meer