Spring naar content

Subsidies, ondersteuning en financiering van sport en bewegen voor ouderen

Om lokale beweeginitiatieven te ondersteunen bestaan veel verschillende ‘potjes’. Vanuit de gemeente, maar er zijn ook landelijke subsidies, fondsen en foundations. In dit artikel vind je een aantal stimuleringsprogramma’s en subsidieverstrekkers.

Sportsubsidie database

Kijk ook in de sportsubsidie database. Dit is de grootste en meest uitgebreide zoekmachine van actuele fondsen, kredieten en andere subsidieprogramma’s. Deze database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden en de informatie en contacten die nodig zijn voor de aanvraag.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast (voorheen Brede Impuls Combinatiefuncties). De regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsportcoaches in Nederland uitgebreid worden met 725 fte en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden.

De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. Gemeenten worden nog steeds geacht om 60% cofinanciering te organiseren. In het artikel ‘De buurtsportcoach regeling‘ lees je alles over de doelstellingen en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de regeling.

Gezond in…

Gezond in… is het landelijke stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het bevorderen van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. GIDS staat voor Gezond in de Stad en betreft ruim 150 gemeenten, waarin de wijken liggen met de laagste SES-scores. Gezond in… biedt deze gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten. De gemeenten beheren zelf de GIDS-middelen. Zij bepalen samen met partners op welke lage SES-groepen deze middelen worden ingezet. Voor mogelijkheden op het gebied van ouderen, kun je contact opnemen met de GIDS-contactpersoon bij de gemeente; dit is meestal de beleidsmedewerker die gaat over gezondheid.

Quickscan
Ben je op zoek naar financiële steun voor een project of initiatief gericht op ouderen? Gebruik de quickscan om te ontdekken bij welke fondsen je terecht zou kunnen.

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds ondersteunt lokale projecten en organisaties met financiële middelen. Het doel daarbij is de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. Denk je met een lokaal initiatief aanspraak te kunnen maken op dit fonds? Neem dan contact op met het Nationaal Ouderenfonds.

ZonMw

ZonMw heeft subsidieprogramma’s gericht op het verbeteren van zorg en welzijn bij ouderen. De organisatie publiceert de subsidieoproepen die open staan op de subsidiekalender. Bekijk ook het stappenplan om in 10 stappen subsidie aan te vragen.

FNO

Fonds NutsOhra (FNO) richt zich op kwetsbare groepen. In het verleden was ‘Meer veerkracht, langer thuis’ een van de programma’s voor ouderen. Bekijk de lopende programma’s van FNO.

Fonds Sluyterman van Loo

Het fonds Sluyterman en Van Loo ondersteunt jaarlijks enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol. Meer informatie vind je op de website van het fonds Sluyterman van Loo.

VSBfonds

Het VSBfonds zet zich in om burgers te betrekken bij de samenleving, om zo bij te dragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dit doen ze door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Lees meer over het VSBfonds.

Preventiecoalities

Met de subsidieregeling Preventiecoalities wil het ministerie van VWS de structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten stimuleren. Het gaat daarbij om preventieactiviteiten voor risicogroepen. De subsidieregeling Preventiecoalities vergoedt een deel van de kosten voor procescoördinatie en biedt kansen voor samenwerking.

Preventiecoalitie Oss – Proeftuin Ruwaard

Onder het motto ‘Anders denken, doen en organiseren’ werkt in de wijk Ruwaard van Oss een preventiecoalitie aan een vitale wijk. De manier waarop is inspirerend en leidt bijvoorbeeld tot het project “Dagbesteding nieuwe stijl.” Meer informatie over de Preventiecoalitie in Oss.

Preventiecoalitie Valpreventie Amstelland

Deze preventiecoalitie richt zich op valpreventie door een combinatie van zorg, welzijn en bewegen. Oudere inwoners uit Amstelveen kunnen kiezen uit diverse sportieve oplossingen, (beweeg)activiteiten vanuit de gemeente of (para)medische zorg. Zij zijn daarmee eerder en beter in beeld en krijgen gerichter advies om langer in beweging te blijven en zelfstandig te blijven. Meer informatie over de valpreventie-coalitie in Amstelland.

Meer lezen?