Spring naar content

Tablets, camera’s en video’s in de gymles

Kunnen beweeggames, videoregistratie en andere digitale middelen de gymles kwalitatief verbeteren? Ivo van Hilvoorde, Lector Bewegen, School en Sport aan Windesheim, onderzocht hoe LO-docenten digitale toepassingen succesvol in hun lessen kunnen implementeren.

Veel gymleraren zien het wel zitten, nieuwe technologieën in de gymles. Sommige scholen experimenteren al met digitalisering, maar spelen met vragen rond wat wel en niet werkt. Ivo van Hilvoorde en zijn collega’s onderzochten de effecten van digitale toepassingen binnen het project ‘Digitalisering in de gymles’. “Mensen waren sceptisch in het begin. De gymzaal is de enige plek waar nog geen technologie is doorgedrongen”, zegt Van Hilvoorde. “Daar hebben de sceptici een punt, maar aan de andere kant zijn kinderen bekend met tablets. In de handen van docenten die er verstand van hebben, bieden digitale middelen mogelijkheden om het bewegingsonderwijs leuker en rijker te maken.”

Beweeggame die motorische vaardigheden aanleert

Eén van de deelonderzoeken testte een beweeggame waarin golfvaardigheden in een virtuele omgeving gestimuleerd worden. Er zijn niet veel bewegingsgames die qua motorische vaardigheden zo dicht de echte sport benaderen als dit golfspel, volgens Van Hilvoorde. Het onderzoek vergeleek prestaties van brugklassers op een echte golfbaan met die van leerlingen oefenend met een beweeggame. “De leerlingen die golf speelden met de game presteerden na acht weken even goed op motorische vaardigheden als de kinderen op de golfbaan.” Moet je de kinderen dan maar binnen onderwijzen? Nee, vindt Van Hilvoorde. Al is het maar omdat het praktisch niet haalbaar is alle leerlingen tegelijkertijd een beweeggame te laten spelen tijdens de les. “Bovendien is de sociale omgeving ook belangrijk bij gym. De doelstelling is ook om kinderen spelregels te leren en om rekening te houden met elkaar.”

Videoregistratie is daarentegen wel praktisch inzetbaar. Bijvoorbeeld om het tactisch inzicht te verbeteren. De gymleraar kan een spel als basketbal opnemen en de beelden samen met de kinderen terugkijken en de beslissingen die zij maakten – zoals het overspelen naar een vrijstaande teamgenoot – bespreken.

Pedagogisch verantwoorde digitalisering

Er zijn legio digitale toepassingen te bedenken. Maar een technologie mag geen extra tijd kosten die ten koste gaat van het bewegen, vindt Van Hilvoorde. “Je kan een camera ophangen in het lokaal die niet opvalt. Als leerlingen bijvoorbeeld klaar zijn met een sprong, kunnen ze langs een scherm lopen om hun prestatie terug te kijken. Ze mogen er ook voor kiezen dat niet te doen.” Het wel of niet aanbieden van beelden laat geen spectaculaire verschillen zien in de uitvoer van bewegingen. Videoregistratie leidt onder bepaalde voorwaarden tot even goede of zelfs iets betere resultaten. En ook belangrijk: de camera’s en beelden verstoren de motivatie van leerlingen niet. “Technologieën in de gymles moeten aansluiten bij de pedagogische visie dat je niet te snel een ideaalbeeld wil schetsen. Dat kan demotiverend werken. Het geloof in eigen kunnen moet in stand blijven.”

Groei in belangstelling voor techniek in de les

Voor aanvang van het project waren er een aantal pioniersscholen die tablets en camera’s gebruikten in de les. Van Hilvoorde: “We hebben het idee dat het er nu veel meer zijn, gezien de duizenden bezoekers die afkwamen op onze symposia over ICT-ontwikkelingen en het bewegingsonderwijs.” Een monitor van het Mulier Instituut wijst eveneens uit dat scholen digitalisering een belangrijk thema vinden.

Uit het project, dat in 2013 werd afgerond, zijn nog een aantal vervolgonderzoeken voortgekomen. Zo worden de effecten van het terugkijken van prestaties met een tablet verder uitgediept. Van Hilvoorde: “Uiteindelijk is gym er om kinderen beter te leren bewegen en motiveren om levenslang te blijven bewegen. Vooral het plezier in het bewegen is cruciaal. En technologie kan daarbij helpen.”

Lectorenplatform Sport & Bewegen

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen met lectoren die deel uitmaken van het Lectorenplatform Sport & Bewegen. Lees ook de andere artikelen uit deze reeks.

Meer lezen?

Contactgegevens lectoraat Bewegen, School en Sport
Windesheim
Campus 2-6, 8017 CA Zwolle
Email
Website