Spring naar content

Tien tips om ouders te ondersteunen in gedragsverandering

Kinderen zullen gezond gedrag gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren. Kenniscentrum Sport heeft drie essentiële stappen geformuleerd die nodig zijn voor ouderbetrokkenheid bij sport- en beweeggedrag van kinderen: ouders bereiken, ouders bewust maken en ouders ondersteunen. In dit artikel vind je tien tips om ouders te ondersteunen in gedragsverandering.

Contact leggen met ouders en ze er bewust van maken dat een actieve leefstijl belangrijk is voor kinderen, zijn de eerste twee stappen op weg naar ouderbetrokkenheid. Bij de derde stap is het belangrijk om ouders te ondersteunen, zodat ze de intentie tot gedragsverandering omzetten naar daadwerkelijk gedrag. Het doel is dat ouders hun eigen gedrag dusdanig aanpassen dat ze daarmee sport- en beweeggedrag van kinderen stimuleren en tot actie overgaan.

Tien tips om de ouders hierbij te ondersteunen:

1. Laat ouders hun doelen zelf bepalen

Ouders moeten zich verantwoordelijk voelen voor de gedragsverandering van zichzelf en hun kind. Bied ouders kennis en voorbeelden van hoe een gezonde leefstijl eruit kan zien, maar laat ze zelf concrete doelen (en beloningen) formuleren. Ondersteun en coach de ouders bij het formuleren van realistische doelen.

2. Geef ouders complimenten

Veel ouders zijn onzeker over de opvoeding. Ze raken extra gestimuleerd en gemotiveerd wanneer ze een complimentje krijgen wanneer ze horen dat ze het goed doen. Spreek het daarom uit als iets goed gaat en besteed aandacht aan wat ouders bereikt hebben.

3. Werk aan opvoedvaardigheden

Informeren, bijvoorbeeld door een voorlichtingsavond, informatiebord en brieven, is belangrijk, maar niet voldoende om ouders te ondersteunen. Bij opvoedondersteuning gaat het echt om het bieden van handvatten en opvoedvaardigheden om een gezonde leefstijl in het gezin te stimuleren, of om lastige situaties rondom een gezonde leefstijl het hoofd te bieden. Denk hierbij aan cursussen, workshops en individuele ondersteuning voor ouders. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan wellicht een rol spelen bij de uitvoering.

4. Geef concrete tips

Jonge ouders worden op dit moment vooral geïnformeerd via het consultatiebureau. Het blijkt dat vooral moeders behoefte hebben aan concrete handvatten en praktische tips in plaats van aan algemeen advies. Denk aan schema’s, recepten en concrete beweegtips.

5. Laat ouders ervaringen en informatie uitwisselen

Veel autochtone, maar zeker ook allochtone ouders, geven de voorkeur aan informeel en laagdrempelig informatie en ervaringen uitwisselen. Met deskundigen, maar vooral met andere ouders. Maak dit mogelijk!

6. Voorkom belemmeringen

Zorg voor inzicht in mogelijke barrières en twijfels van ouders. Dit kunnen hele praktische belemmeringen zijn, zoals reisafstand, het tijdstip waarop de sport- of beweegactiviteit wordt uitgevoerd, de kosten voor deelname of het regelen van de oppas. Zorg dat de locatie waarin de interventie uitgevoerd wordt, toegankelijk is en op korte afstand ligt. Voor ouders met een islamitische achtergrond is vrijdagmiddag geen goed moment, vanwege moskeebezoek. Werkende ouders kunnen vooral bereikt worden in de avonduren of in het weekend.

7. Maak het gezellig

Plan een bijeenkomst niet helemaal vol, maar bouw tijd in voor een praatje. Zorg voor een positieve, enthousiaste insteek; dan komen ouders graag terug.

8. Laagdrempelige ondersteuning

Maak bij het ondersteunen van ouders gebruik van diverse media zoals internet, Twitter, Facebook, e-mail, Whatsapp et cetera. Zo kunt u ouders eenvoudig informeren en kunnen ouders makkelijk contact onderhouden met u en met elkaar.

9. Werk samen met andere professionals in de wijk

Zoek nauwe samenwerking met andere partijen die zich ook richten op ouders, om zo gezamenlijk de ouders te kunnen ondersteunen. Op deze manier kunnen verschillende professionals de ouders wijzen op de doelen die ze willen bewerkstelligen. Dit bekrachtigt de boodschap en sterkt de ouders in hun proces.

10. Blijf contact houden met ouders

Blijf actief contact houden met ouders en blijf vragen onderzoeken die bij hen spelen. Vraag ouders ook welke vorm van steun ze het liefst ontvangen. Neem bijvoorbeeld ook altijd contact op met ouders die niet zijn komen opdagen bij het activiteitenaanbod. Reserveer hier voldoende tijd voor.

Lees meer