Spring naar content

Tipkaart: zo werk je vanuit de gemeente samen op het gebied van zorg, sport en bewegen

Sport en bewegen zijn belangrijk voor een gezonde leefstijl en daarmee een belangrijk middel voor mensen met (een risico op) chronische aandoeningen. Mensen zijn langer zelfredzaam, fitter en actiever en kunnen beter meedoen in de maatschappij. Voor veel inactieve volwassenen en ouderen is het lastig om uit zichzelf meer te gaan bewegen. Een intensievere samenwerking tussen zorg en sport kan leiden tot gezondere en actievere inwoners met meer sociale contacten. Maar waarom is dit van belang en hoe doe je dit als gemeente? 

Steeds meer focus op gezonde leefstijl

Vanuit beleid is er steeds meer aandacht voor de samenhang tussen een verbeterde leefstijl en gezondheidswinst. Denk bijvoorbeeld aan het nationaal en vaak ook lokaal Sportakkoord en het Preventieakkoord. Gemeenten zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor het welzijn van hun inwoners. Ook preventie kan hieraan bijdragen. Op het gebied van sport en bewegen kun je bijvoorbeeld zorgen voor laagdrempelig beweegaanbod voor mensen met lage sociaal economische status (SES), senioren en mensen met een risico op chronische aandoeningen. 

Positieve effecten van sporten en bewegen

Onderzoek laat zien dat voldoende sporten en bewegen vele positieve effecten kent. Het kan bijvoorbeeld leiden tot minder verzuim op het werk. Dit kan oplopen van een halve tot een hele werkdag minder dan iemand die niet of nauwelijks beweegt. Ook hebben sport en bewegen een positief effect op de maatschappelijke participatie van mensen: mensen doen sociale contacten op.

Human Capital Model

Meer weten over de positieve effecten van sport en bewegen? Het interactieve Human Capital Model van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft ruim 80 effecten van sport en bewegen weer, inclusief links naar relevante artikelen, kennisproducten, interventies en experts.

Verbinding sport en zorg

Voor veel mensen is de stap naar sport en bewegen groot. Helemaal wanneer mensen kwetsbaar zijn en door allerlei belemmeringen worden tegengehouden. Hier kan de zorgsector een belangrijke rol vervullen. Patiënten die bij hun zorgverlener komen, hebben vaak behoefte aan goede begeleiding en laagdrempelig aanbod. Zorgverleners kunnen verwijzen naar passend beweegaanbod (bij de sportvereniging, in de wijk etcetera) of naar de buurtsportcoach. 

Positieve Gezondheid als aanknopingspunt

Een ander goed aanknopingspunt om verbinding tussen zorg en sport te leggen is Positieve Gezondheid. Het artikel: Hoe dragen sporten en bewegen bij aan Positieve Gezondheid? gaat in op het inzetten van sporten en bewegen om een positieve gezondheid te behalen. In het artikel Hoe pas je Positieve Gezondheid toe in het sport- en beweegdomein? vind je praktijkvoorbeelden van sport- en beweegorganisaties die Positieve Gezondheid toepassen en een stappenplan dat jou op weg helpt.

Faciliterende rol van de gemeente

Samenwerken tussen verschillende domeinen (zorg, welzijn en sport) blijkt in de praktijk erg lastig. Als gemeente kun je hier een ondersteunende en faciliterende rol vervullen. Hoe je dat doet? Bekijk hieronder de tipkaart ‘Samenwerken op het gebied van sport en bewegen: hoe doe je dit vanuit de gemeente?’ waarin we concrete tips op een rijtje hebben gezet. 

Meer lezen?