Spring naar content

Toegankelijkheid is meer dan een hellingbaan: de richtlijnen

Veel zwembaden, sporthallen of clubhuizen zijn niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Terwijl er heldere richtlijnen zijn.

Helaas kunnen mensen met een beperking maar moeilijk terecht in veel sportaccommodaties. Zulke toegankelijkheid is een belangrijke randvoorwaarde om sporten en bewegen voor hen mogelijk te maken. Wil je voor hen een zwembad, sporthal of clubhuis goed toegankelijk maken? Pas dan deze richtlijnen toe:

Aanbevelingen voor inrichten accommodaties

Deze richtlijnen bevatten aanbevelingen voor de inrichting van complete accommodaties: van de plek voor parkeerplaatsen voor invaliden tot de wijze van het monteren van kledinghaken. En van de uitvoering van de liftknoppen tot de temperatuur van het water in een zwembad.

Gebruiksgemak en toepasbaarheid

Gebruiksgemak en toepasbaarheid in de praktijk staan in deze richtlijnen voorop. Ze gaan verder dan het Bouwbesluit, dat geldt voor alle nieuwbouw. Ze zijn ontwikkeld om als hulpmiddel en leidraad te dienen voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, ontwerp, bouw, renovatie, aanpassing, inrichting en vormgeving van sportaccommodaties in alle fases van het bouwproces.

Betere toegankelijkheid

Wie de richtlijnen volgt, maakt een accommodatie niet alleen geschikt voor de 1,7 miljoen Nederlanders met een matige tot ernstige beperking, een aantal dat vanwege de vergrijzing stijgt. De accommodatie wordt meteen ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld ouders met kinderwagens, ouderen met een scootmobiel en leveranciers met steekwagens.

Subsidieregeling BOSA

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Deze kosten (inclusief btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie. Activiteiten gericht op onder andere toegankelijkheid komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Ga voor meer informatie en voor het aanvragen van de subsidie naar de site over BOSA.

Downloads