Spring naar content

Toolbox behoeftenonderzoek mensen met lichamelijke beperking

De overheid wil met het Sportakkoord bereiken dat iedere Nederlander – ongeacht beperking – een leven lang plezier in sport en bewegen kan beleven. Om dit te bereiken, is inzicht nodig in de wensen en voorkeuren van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. Waar hebben zij behoefte aan? Het Mulier Instituut ontwikkelde een toolbox waarmee je deze behoeften in kaart kunt brengen.

Ga direct naar de Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport.

Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport

De beste manier om de behoeften van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening ten aanzien van sport- en bewegen te achterhalen, is om dit aan hen te vragen. Het Mulier Instituut heeft daarom een toolbox ontwikkeld zodat iedereen (met of zonder kennis van onderzoek) zelf een behoeftenonderzoek kan uitvoeren.

De toolbox is bedoeld voor professionals of ambtenaren, die op lokaal of regionaal niveau vraag en aanbod afstemmen op het gebied van gehandicaptensport. Of voor diezelfde groep professionals, die de sport- en beweegdeelname van mensen met een lichamelijke beperking wil stimuleren.

Waarin geeft het onderzoek inzicht

Dit onderzoek geeft inzicht in de drempels, motieven, wensen en voorkeuren bij het sporten en bewegen van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. Meer inzicht in de behoeften helpt bij het beter matchen van vraag- en aanbod. En indien nodig ook bij het ontwikkelen van passend sport- en beweegaanbod voor deze groepen. Door deze behoeften in kaart te brengen, kun je – samen met relevante partners – bepalen hoe het sport- en beweegaanbod voor deze groep beter kan aansluiten op hun behoeften.

In de toolbox staat een stappenplan, inclusief geteste vragenlijst, waarmee ook professionals zonder veel onderzoekservaring het onderzoek kunnen uitvoeren. Ook biedt de toolbox praktische tips hoe en waar je de vragenlijst kan kunt uitzetten, hoe je de data kunt analyseren en hoe je vervolgens partners met deze nieuwe informatie kunt activeren.

Doel toolbox

Het doel van de toolbox is om lokale of regionale organisaties die zich bezighouden met gehandicaptensport handvatten te bieden om zelf een onderzoek uit te voeren naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking. Het doel van dit behoeftenonderzoek is niet om individueel personen te begeleiden, maar om lokaal/regionaal inzicht te krijgen in wat een specifieke groep nodig heeft.

Waarom een toolbox behoeftenonderzoek?

Mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening sporten en bewegen aanzienlijk minder dan mensen zonder een beperking (Brandsema, Van Lindert & Van den Berg, 2017). Op basis van een behoeftenonderzoek kan je vervolgacties plannen, zoals belemmeringen wegnemen (denk aan financiën of vervoer) of individuele begeleiding bieden. De wensen en voorkeuren van mensen met een beperking kunnen aansluiten bij bestaand aanbod, maar kunnen ook een onderliggende vraag naar nog niet bestaand aanbod openbaren. Denk bij aanbod niet alleen aan sportverenigingen, maar ook anders georganiseerde sport zoals (beweeg)activiteiten in de openbare ruimte of fitnesscentra.

De 9 stappen uit de toolbox

De toolbox geeft in negen stappen weer hoe je goed en verantwoord onderzoek kunt uitvoeren en geeft daarbij praktische tips waarmee je rekening kunt houden. We volgen daarbij de stappen van onderzoek: voorbereiding, uitvoering, analyse en rapportage. Extra aandacht gaat uit naar de voorbereiding van het onderzoek waarin je de vragenlijst uitzet. En naar de fase waarin je de antwoorden analyseert. Denk bij voorbereiding aan het formuleren van goede onderzoeksvragen, maar ook aan het stellen van realistische onderzoeksdoelen.

Het Mulier Instituut heeft al een vragenlijst gemaakt die zowel op papier als geprogrammeerd gratis beschikbaar is. Een invulformat in Excel is beschikbaar, waarmee je snel en gemakkelijk grafieken kunt maken. Voor de mensen met kennis van het analyseprogramma SPSS is ook een syntax gemaakt, waarmee je analyses kunt doen.

Voorbeeldvragen uit de toolbox

Onderstaand een aantal vragen uit de toolbox uit de Voorbereidingsfase.

  • Wat is mijn onderzoeksvraag en mijn concrete doelgroep?
  • Mag je mensen uitnodigen voor het onderzoek via de Wmo-gegevens van de gemeente?
  • Welke partners kunnen en willen de vragenlijst uitzetten onder hun doelgroep?
  • Wie betaalt welke kosten?
  • Hoe ziet de planning eruit?
  • Wat is mijn probleemanalyse en kan ik dit staven met cijfers?

Figuur 1: Negen stappen van de toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport

Naast uitleg over het uitvoeren van het behoeftenonderzoek, heeft de toolbox ook websites en rapporten verzameld met meer verdiepende cijfers over mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening.

Ervaringen delen

Heb je al een behoeftenonderzoek uitgevoerd? Het is fijn als je dit wilt delen met collega’s. Op deze site kan je de methode en resultaten van jouw behoeftenonderzoek vinden. Het Mulier Instituut is geïnteresseerd in ervaringen met het gebruik van de toolbox. Ook wanneer het onderzoek (nog) niet gelukt is. Opmerkingen, vragen of suggesties kun je altijd mailen naar onderzoek@mulierinstituut.nl onder vermelding van ‘behoeftenonderzoek gehandicaptensport’.

Ga direct naar de Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport.