Spring naar content

Tools voor een beweegvriendelijke omgeving voor ouderen

Hoe start je als gemeente met het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving voor ouderen? In dit artikel staan enkele tools die gemeenten kunnen inzetten. Onder meer de Beweegvriendelijke Omgeving Scan en het Beweegvriendelijke Omgeving Stappenplan.

Wie heb je nodig binnen je gemeente?

Wie binnen een gemeente aan de slag wil gaan om voor ouderen een beweegvriendelijke omgeving (BVO) te creëren, kan mensen om zich heen verzamelen vanuit:

 • de sectoren sport en bewegen, sportverenigingen, sportbedrijf of sportservicebureau;
 • de sectoren ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, en wijkaanpak;
 • de sectoren gezondheid, welzijn, WMO, en ouderen;
 • de sectoren groen, natuur, en milieu;
 • de sector verkeer;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars;
 • groepen burgers of doelgroepen;
 • het bedrijfsleven, waaronder lokale ondernemers.

Daarnaast zijn natuurlijk wijkbewoners en vrijwilligers welkom om mee te denken en mee te werken.

Aan de slag met het BVO-model

Het BVO-model is een hulpmiddel om voor ouderen een Beweegvriendelijke Omgeving te creëren. Dit model is een vereenvoudigde weergave van de samenhang tussen investeringen in:

 1. de fysieke omgeving van ouderen (hardware);
 2. de sociale leefomgeving van ouderen (software);
 3. de organisatie om ouderen in een fysieke en sociale omgeving te laten wonen (orgware)

Het is geen wiskundig model, maar meer een handvat voor eerste gesprekken over een beweegvriendelijke omgeving. 

Samenhang vinden tussen hardware, software en orgware is niet alleen relevant voor ouderen, maar draagt ook positief bij aan onder meer de gezondheid van andere burgers en de leefbaarheid in de wijk.

Aan de slag met de BVO-scan

Er is ook een BVO-scan, die bestaat uit 30 stellingen waarmee je snel en eenvoudig inzicht krijgt in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. De scan geeft antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen. Ook geven de antwoorden aan op welke vlakken verbetering mogelijk is.

De scan is vooral bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van gezond sport- en beweeggedrag. Bij het uitvoeren van de scan kunnen ook professionals worden betrokken die nog niet betrokken zijn bij gezond sport- en beweeggedrag, maar daarin wel een rol kunnen spelen. Ook is het aan te bevelen om wijkbewoners en partners in de wijk erbij te betrekken.

Aan slag met het BVO-stappenplan

Ten slotte is er het BVO-stappenplan waar in 10 stappen in een gemeente een beweegvriendelijke omgeving wordt gecreëerd. De stappen zijn voorzien van praktische tips, instrumenten en voorbeelden. Dit stappenplan is vooral gericht op professionals en vrijwilligers die de reis naar een beweegvriendelijke omgeving willen maken.

Aan de slag met de netwerkanalyse

U kunt ook een netwerkanalyse doen om verschillende organisaties en hun betrokkenheid bij dit onderwerp te meten. Het is een van de 4 instrumenten voor een goede samenwerking. Dit instrument brengt posities van betrokkenheid in kaart. Dit maakt zichtbaar aan welke relaties prioriteit gegeven kan worden bij het nemen van de volgende stappen. Wel vertrekt het vanuit het gezichtspunt van initiatiefnemers.

Aan de slag met Kenniscentrum Sport & Bewegen

Aan de slag met het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving voor ouderen? Neem dan contact op met Esmée Doets, adviseur bij Kenniscentrum Sport & Bewegen op het gebied van een beweegvriendelijke omgeving voor ouderen.