Spring naar content

Veilig op pad in Amsterdam door meer ruimte te creëren

De gemeente Amsterdam treft maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen in de 1,5 meter samenleving genoeg ruimte krijgt. Op die manier wordt de schaarse ruimte in Amsterdam tijdelijk herverdeeld.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Amsterdam hecht veel waarde aan ‘actief vervoer’, ofwel voetgangers en fietsers. Zij krijgen dan ook meer plek op straat. De belangrijkste maatregelen in de 1,5 meter samenleving:

  • fietsers naar de rijbaan
  • maximumsnelheid van 50 km/h naar 30 km/h
  • rustige straten kunnen worden afgesloten voor al het autoverkeer.
Amsterdam menukaart elkaar ruimte geven
Klik om te vergroten

Daarnaast worden per stadsdeel locaties geïnventariseerd waar knelpunten aanwezig zijn, of kunnen ontstaan. Op die locaties neemt de gemeente (tijdelijke) maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan eenrichtingsverkeer, bijvoorbeeld op de stoepen, het gebruik van parkeerplaatsen voor fietsparkeren, of het anders instellen van de verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.

Veilig winkelen

De gemeente Amsterdam kijkt samen met ondernemers naar de beste manier om drukke winkelstraten veilig in te richten. Met onder meer ruimte voor wachten in winkels, zodat winkelend publiek ook dáár anderhalve meter kan aanhouden.

Op dit moment start er een pilot in Nieuw-West, waarbij een aantal winkels een pakket krijgt met tips, stickers en posters. Daarmee kunnen ondernemers zorgen dat klanten in en buiten de winkel afstand van elkaar houden. Daarnaast wordt bewoners gevraagd om drukke plekken tijdens piekmomenten te mijden. De gemeente houdt extra toezicht.

Veilig recreëren en spelen

In sommige wijken is er weinig ruimte voor kinderen om buiten te spelen. In die wijken wordt extra bekendheid gegeven aan weinig bezochte groene ruimtes, zoals plantsoenen of parken. Door deze ruimtes tijdelijk als recreatieplek in te richten, ontstaat op een veilige manier extra recreatieruimte dichtbij huis. Ook kan op pleinen en in parken meer ruimte ontstaan, door een parkeerverbod voor fietsen in te stellen.

Natuurlijk kun je ook ná de crisis vanalles doen om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken voor jong en oud. Ons BVO-model helpt je daarbij.

Autoverkeer ontmoedigen

Amsterdam fietsers

Fietsers krijgen meer ruimte, omdat zij op veel plekken op de rijbaan mogen fietsen. Daarbij gaat het snelheidslimiet voor auto’s omlaag. Amsterdam zet meer dan ooit in op het monitoren van het gedrag van het auto- en fietsverkeer. Daardoor is het mogelijk om snel bij te sturen als er verkeersonveilige situaties ontstaan. Bijvoorbeeld door te veel autoverkeer, te hoge snelheid, of gevaarlijke situaties bij het inhalen. Als het autoverkeer flink toeneemt, kan de gemeente maatregelen treffen om autoverkeer te ontmoedigen, of om te leiden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat wegen afgesloten worden.

Bekijk de volledige Menukaart die gemeente Amsterdam maakte, met alle maatregelen voor de openbare ruimte.