Spring naar content

Vijf lessen voor sport bij de coalitievorming

De Sportcampagne NL werkt toe naar de verkiezingsdatum van 21 maart. Maar wat gebeurt daarna? Ook in de periode van collegevorming in gemeenten tussen 21 maart en medio mei 2018 kan de sport nog volop een rol spelen. Vijf lessen op een rijtje. Ook Fonds Nuts Ohra geeft nuttige adviezen (kader).

1. Formuleer de boodschap: kort én lang

  • Zorg dat je jouw doelen met betrekking tot sport in de gemeente helder op een rij hebt.
  • Formuleer de boodschap voor het nieuwe college in 150 tekens, maar ook in 150 woorden en desnoods 150 pagina’s.
  • Werk op basis van argumenten en zorg ervoor dat het duidelijk is namens wie je optreedt.

2. Samen sta je sterker

Maak je coalitie zo breed mogelijk. Als anderen jouw boodschap brengen en ondersteunen, sta je een stuk sterker om sport op de agenda te brengen.

3. Betrek de samenleving

Stuur aan op een zogenaamd ‘Maatschappelijk gesprek’. Dit kan als er een conceptakkoord wordt gemaakt waarop de samenleving wordt gehoord en input kan geven, nog voordat het college van burgemeester en wethouders gevormd is.

4. Benader de informateur

Indien aangesteld, benader de informateur van de collegevorming om sport te agenderen. De trend van het aanstellen van een informateur is er een die zich vooral voordoet bij de grotere gemeenten, waar de collegevorming steeds complexer en technischer wordt.

5. Denk mee met de beslisser

Voer een zogenaamde ‘organisatiecheck’ uit. Is het gewenste beleid met betrekking tot sport haalbaar, en wat is er in de vorige periode door het college allemaal gerealiseerd met betrekking tot sport? Dit laat zien dat je meedenkt met de beslisser en constructief en oplossingsgericht meedenkt.

Deze vijf lessen zijn ook gedeeld tijdens een bijeenkomst van de Sportcampagne NL begint maart bij de KNRB in Amsterdam. Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Meüs van der Poel en Tim Blijham van public affairs-bureau Hofstaten.

Meer lezen over de gemeenteraadsverkiezingen 2018?