Spring naar content

Volop aandacht voor sport in gemeentelijke coalitieakkoorden

Sport staat staat volop in de belangstelling bij gemeenten. In 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 wordt aandacht besteed aan sport. Meer dan eerst is sport ook nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen, zoals gezondheid en duurzaamheid. Drie kwart van de gemeenten heeft een aparte sportparagraaf in het programma opgenomen. Dat concludeert het Mulier Instituut na een analyse van de de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 Nederlandse gemeenten.

Sport is, meer dan in 2010 en 2014, in beeld bij andere beleidsterreinen. Drie kwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid.

De termen sportvereniging, sportaccommodatie en bewegen staan het vaakst in de collegeprogramma’s.

Verder zijn sportverenigingen voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner, en krijgen verenigingen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Gemeenten zien sportverenigingen als belangrijke ontmoetingsplek met een grote maatschappelijke waarde.

Lees het rapport ‘Sport in collegeprogramma’s 2018-2022: Samen, duurzaam en gezond‘, of ga naar het volledige nieuwsbericht van het Mulier Instituut.