Spring naar content

Verbetering sociale veiligheid in de buurt met een kickboksclub op school

De school zat met een speelzaal waar de plafondplaten naar beneden dreigden te komen, maar liep aan tegen budgetproblemen. De vereniging beschikte over financiële middelen maar zocht lesruimte. Nu heeft basisschool Olympus een multifunctionele sportruimte waar kickboksvereniging Kimekai Gym na schooltijd lesgeeft. Bonus: de sociale veiligheid in de wijk is een stuk verbeterd.

Sinds enkele jaren heeft Kimekai Gym zijn dojo op obs Olympus. Op het eerste gezicht een opmerkelijke locatie voor een kickboksclub. Maar voor wie de mensen kent achter de organisaties, is het een gouden combinatie en een prachtig voorbeeld van hoe een school en een vereniging elkaar via de vakleerkracht en de buurtsportcoach kunnen helpen en versterken.

Gedreven docent

Schuit is een gedreven docent. Hij laat graag zien dat er veel mogelijk is. Om met zijn beperkte uren toch zoveel mogelijk beweegactiviteiten aan te kunnen bieden, trekt hij meer ALO-stagiaires aan, die onder zijn begeleiding de naschoolse lessen en soms pauzeactiviteiten verzorgen, variërend van streetdance tot turnen, atletiek en circus. Dan komt hij via Jump-in in contact met Pedja Djurdjevic, die als combinatiefunctionaris naar de Olympus is gestuurd om leerlingen in contact te brengen met sportverenigingen. Op dat moment kunnen de heren nog niet vermoeden hoeveel ze elkaar nog zullen zien. Djurdjevic, een echte Amsterdammer van het type ‘grote mond, klein hartje’, deed de hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en is hoofdtrainer van de IJburgse vechtsportvereniging Kimekai Gym. Voor de club is hij op zoek naar een nieuwe ruimte met ‘meer sfeer dan een sporthal’.

Doseren van kracht

Eenmaal in gesprek zijn ze het er snel over eens dat de leerlingen van Olympus, die vaak uit kansarme gezinnen komen en relatief veel gedragsproblemen hebben, gebaat zijn bij weerbaarheidstrainingen. Djurdjevic: “Deze kinderen moeten nog zoveel leren. Sport en zeker vechtsport is door de directe vorm van contact een uitstekend instrument om ze basisvaardigheden in de sociale omgang aan te leren en ze weerbaarder te maken.” Schuit stelt voor dat Djurdjevic weerbaarheidstrainingen komt geven op Olympus, als onderdeel van het beweegaanbod. Vervolgens ontstaat het idee om voor de lessen van Kimekai Gym een dojo te maken van de speelzaal, die dringend toe is aan een opknapbeurt.

Daar komt de derde persoon in het spel: de directeur van Olympus, Margaret Rottier. Hoewel kickboksen een negatief imago heeft, staat zij open voor de plannen. Schuit: “Zonder haar was het niet mogelijk geweest onze ideeën uit te voeren. Op basis van argumenten heeft ze ons het vertrouwen gegeven om de kickboks- club onderdak te bieden binnen de school. Wat hielp, is dat Kimekai Gym het Fight Right- keurmerk heeft van het NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij red.). Het gaat in de lessen heel erg over het doseren van kracht en rekening houden met de ander.”

Multifunctionele ruimte

Vervolgens gaat het snel. Rottier heeft goede contacten met het stadsdeel en de vereniging krijgt geld van de afdeling vastgoed om de zaal op te knappen. Samen met de hulp van vrijwilligers, onder wie Ajax-supporters uit de buurt die komen verven, leidt dat tot een multifunctionele ruimte met zachte matten. Overdag gymmen er kleuters, na schooltijd geeft Kimekai Gym er les in kickboksen aan jongeren en volwassenen uit de hele buurt. “Met een paar kleine aanpassingen kan hier alles wat ook kan in een gewone zaal,” zegt Schuit tevreden. “Het wandrek hangt bijvoorbeeld wat hoger zodat er een extra mat onder kan.” Als klap op de vuurpijl krijgt Djurdjevic kort na de totstandkoming van de dojo in 2012 de penning van de Sportraad Amsterdam.

“Als klap op de vuurpijl krijgt Djurdjevic kort na de totstandkoming van de dojo in 2012 de penning van de Sportraad Amsterdam.”

Lage drempel

Inmiddels is de dojo de ‘meest druk bezette sportzaal van IJburg’ en vrijwel continu in gebruik. Meerdere vakleerkrachten LO van andere scholen verwijzen kinderen naar de lessen van Kimekai Gym, net als jeugdzorgorganisaties zoals Altra. De meeste kinderen komen twee keer per week sporten, sommigen – ‘de kinderen die het het hardst nodig hebben’- drie keer. De samenwerking tussen Olympus en Aandacht! Kimekai Gym houdt jongeren van de straat en brengt kinderen in beweging, zegt Schuit. “Als de kinderen niet bij de vereniging zouden zijn, zitten ze thuis achter de computer.” Maar er zijn meer voordelen: “Niet alleen is onze zaal opgeknapt, ook hebben we nu een heel ruim aanbod zodat kinderen kunnen sporten op maat. En ze hoeven alleen maar de trap af te lopen voor de lessen van Kimekai Gym. De drempel om te gaan sporten is extreem laag, ook omdat kinderen Pedja al kennen vanuit de weerbaarheidslessen. Een combinatiefunctionaris maakt de stap naar een vereniging kleiner, dat is hier goed gelukt. Verder wordt de buurt vanuit de school bediend, dat komt de naam van de school in de wijk ten goede.” Schuit roemt verder de sociale controle: “Jongeren weten dat ze hier geen narigheid uit moeten halen, dat ze meteen gesnapt worden.”

“De veiligheid in en rondom de school en in de wijk is dan ook verbeterd door de aanwezigheid van Kimekai Gym.”

Sociale veiligheid

“Wij zijn het alarmsysteem van de school”, weet Djurdjevic. “Elke avond zijn hier mensen. Er zijn nooit meer inbraken en het vandalisme rondom de school is verminderd.” De sociale veiligheid is merkbaar verbeterd. Ook ouders worden aangesproken op hun gedrag. Schuit: “We kunnen vanuit school makkelijk het goede voorbeeld geven en bijvoorbeeld mensen aanspreken op hun parkeergedrag bij de school. Ik vind: je moet doen wat binnen je macht ligt. Als je dingen mee kunt pakken, moet je dat doen.”

Beweging stimuleren op de basisschool

Het programma Jump-in, een sportstimuleringsprogramma van SportService Amsterdam, helpt Amsterdamse basisscholen om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Wilt u meer weten over Jump-in of andere programma’s om basisschoolkinderen meer te laten bewegen? Kijk dan op de website Sport- en Beweeginterventies.

Voor vragen over over de regeling (Brede Impuls Combinatiefuncties) kunt u contact opnemen met Marjon Stroet of Ingrid Wijntjes van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG): info@sportindebuurt.nl, telefoon: 070-3738053.