Spring naar content

Zo maak je goed vrijwilligersbeleid voor jouw vereniging

Goed vrijwilligersbeleid zorgt voor een prettige samenwerking tussen vrijwilligers en vereniging. Het maakt duidelijk wat je van jouw vrijwilligers verwacht, en wat wederzijdse rechten en plichten zijn. Beleid zorgt ook voor goede werkafspraken en legt vast wat jij als club voor jouw vrijwilligers kunt doen. Hoe stel je een goed vrijwilligersbeleid op?

Goed beleid zorgt voor minder tekorten

De praktijk wijst uit dat sportverenigingen met een zorgvuldig en modern vrijwilligersbeleid minder kampen met een tekort aan mensen. Een beleidsplan beschrijft de manier waarop je vrijwilligers werft, hoe je hen behoudt, hoe je waardering voor je vrijwilligers uit en de manier waarop je het vrijwilligerswerk in de vereniging coördineert. Bovendien biedt het plan duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging.

Handleidingen voor vrijwilligersbeleid

Voor het opstellen en verder ontwikkelen van vrijwilligersbeleid zijn er handleidingen, modellen en voorbeelden beschikbaar:

Hier vind je meer informatie over financiële en juridische regelingen.

Wetten en regels voor vrijwilligers

In een goed vrijwilligersbeleid is aandacht voor wettelijke regels. Sportverenigingen zijn op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun mensen. Dat wil zeggen: verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het gebied van arbeid. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) staat beschreven dat de werkgever aansprakelijk is als deze toerekenbaar tekortschiet in de zorgverplichting.

Ook stagiaires vallen onder dit artikel. In de praktijk betekent dit dat iedere organisatie verplicht is een arbobeleid te voeren. Onderstaande organisaties bieden hierover informatie:

Meer lezen?